• Viktig og riktig, sier smittevernoverlege Øystein Søbstad om kritikken fra legene.

Søbstad sier smittevernkontoret vil foreta to kritiske gjennomganger av håndteringen av Giardia-epidemien. Den ene vil være på faglig basis sammen med Haukeland universitetssykehus.

Den andre vil være med fylkeslegen, Mattilsynet og eventuelt representanter fra byrådet. Smittevernoverlegen er helt enig i at meldingssystemet i dag ikke fungerer som det burde gjøre. Han påpeker at det er en nasjonal oppgave å melde om epidemier.

— Men som så mange ganger tidligere var det i dette tilfellet vårt lokale sykehus Haukeland som meldte fra, sier han.

Søbstad mener ingen kan klandres for at Bergen ble utsatt for en Giardia-epidemi.

— Det kan virke enkelt fra utsiden, men slike tilfeller har utrolig mange aspekter. Ingen hadde tenkt på at dette kunne skje, påpeker smittevernoverlegen.