Han var heller ikke klar over at det var hans fritidseiendom som var omtalt i saken fra Vest Nytt forrige torsdag.

— Er det meningen å ta naustet i bruk til fritidsbolig?

— Dette er oppført og godkjent som et naust, og vi har ikke hatt til hensikt å bruke det til annet enn den tillatelsen som er gitt, sier Steiner.

— Det er altså ikke meningen å bo her?

— Overhodet ikke.

— Hvilken kommentar har du til kommunens utspill?

— Den eneste kommentaren jeg har er at hvis du som journalist tar deg bryet med å reise rundt og fotografere alle naust på Sotra som er blitt innredet, ville du ende med mange hundre bilder. Hvorfor har ikke kommunen reagert tidligere?

— Det er satt inn vinduer som ikke står på plantegningen?

— Det stemmer, men det er gjort i overensstemmelse med naboen.

Steiner mener at det neppe er ulovlig å sette opp noen lettvegger i naustet for å få en mer praktisk rominndeling. Han forteller at han kjenner til praksisen med å bruke naust som fritidsboliger, og skjønner at kommunen setter inn tiltak mot det. Selve dialogen med kommunen foretrekker han likevel å gjøre direkte med dem, understreker han.