Brukerrepresentanten for ABT mener sosialbyråd Dag Inge Ulstein (KrF) må være feilinformert fra administrasjonen sin når han velger å endre på ABT-ordningen.

Hans opplevelse er at ansatte på NAV Årstad blir ilagt munnkurv og sensurert i denne saken.

Tør ikke være med

Brukerrepresentanten har selv invitert de ansatte med på møte med brukerorganisasjoner, politikere og Bergensklinikkene.

— Men de tør ikke være med på disse.

Han er klar på hvilke endringer avgjørelsen til byrådet fører til.

— Vi mister først og fremst den tryggheten vi hadde da ABT var oppe og gikk.Det var et system basert på åpenhet, og vi følte vi var lagspillere i møte systemet. Det var forutsigbarhet i tilbudet, vi visste alltid hva vi kunne forholde oss til.

Får ikke bidra

Nå mener han de er fratatt definisjonsmakten over egen livssituasjon.

— Vi kan ikke lenger være med og fortelle hvor skoen trykker. Nå er det tilbake til det gamle, rigide regimet.

Konsekvensene er tydelige, mener han.

— Dette har ringvirkninger for alle de involverte, og i tillegg familier og pårørende. Jeg tror ikke de skjønner konsekvensene av det de gjør. De legger ned noe som virker og erstatter det med det som ikke virker.

Etter det han kjenner til er det bare etat for sosiale tjenester som er for nedleggelsen. NAV Årstad mener han er for å bevare ABT-teamet, og har blant annet tatt til orde for å utvide ordningen med en halv stilling.