— Vi oppfatter denne saken som alvorlig, spesiellog dypt tragisk. På bakgrunn av dette alene har vi opprettet en tilsynssak,sier Arianson.

Fylkeslegen er tilsynsmyndighet for barnevernet og har bedtom full dokumentasjon på det som har skjedd.

— Vår oppgave nå er først og fremst å undersøkesaken så langt det er mulig. Vi har ikke tatt stilling til videre skritt, menvi er klare til å snu oss på sekundet når det kommer nye opplysninger, sierhun.

Arianson har aldri opplevd tilsvarende saker.

— Dette er en tragedie uten like, understrekerhun.