— Jeg er imponert over hvordan Minde skole tar imot og behandler elevene, sier statssekretær Helge Ole Bergesen i Utdannings- og forskningsdepartementet til Bergens Tidende. Fra tidlig morgen var han på skolen og var begeistret for det han så og ble orientert om.

Skolekvalitet

Det er ikke uten grunn Minde skole er utvalgt som en av Kristin Clemets superskoler. Skolens elever gjør det faktisk godt i norsk, matematikk og engelsk fordi lærerne har satset ekstra på å utvikle gode læringsmetoder.

I en undersøkelse i Bergen skåret skolen høyest blant foreldre og nest høyest blant elever.

Skolen har oppnådd gode resultater med antimobbeprogrammet til Dan Olweus. Også på flere andre felt utmerker skolen seg. 500.000 kroner ekstra får den i år og neste år for å vise seg frem for andre som en av landets 22 demonstrasjonsskoler.

– Vi har barn som vil og kan. Dessuten gjør personalet et kjempeflott arbeid, sier rektor Else Lerche Raadal. Hun tror evnen til omorganisering er noe av det skolen kan vise frem. Skolen tenker kreativt og ser etter løsninger, ikke problemer. FAU-leder Kari Straume Haugland forteller at samarbeidet mellom skolen og foreldrene er godt. Foreldrene jobber aktivt for å skape gode klassemiljø.

Alt lært noe

I går ble årets førsteklassinger presentert for skolens øvrige elever. Fadderne i 4. klasse sørget for det. Førsteklassingene opptrådte også for første gang med et par sanger. Bare etter åtte dager kunne de siste at de har lært noe.

— Skolen er super. Barna trives godt fra første stund, sier Liv Hege Tveit, mor til førsteklassingene Mie. Familien flyttet hit for fem år siden fordi ryktene alt da gikk om god kvalitet ved skolen. Skolestarten fungerer, men Mie er litt misfornøyd med at hun ikke allerede de to første dagene lærte å lese og skrive.

— Dere holder til i et slott! Ta godt vare på skolen! Gled dere over det dere skal lære, sa Helge Ole Bergesen til elevene.

— Hva vil dere oppnå med demonstrasjonsskolene?

— Vi ønsker å spre gode erfaringer til landets øvrige 3000 skoler. Vi arbeider for at samtlige norske barn skal ha en trygg skole og glede seg over å lære, sier Helge Ole Bergesen.

fakta/demonstrasjonsskole

  • Skoler som over tid har utmerket seg på nasjonalt prioriterte områder, som læringsmiljø og skoleanlegg, samt læringsopplegg i spesielle fag.
  • Totalt 22 skoler har fått status som demonstrasjonsskole og beholder tittelen fra 2002 til 2004.
  • Skolene forplikter seg til å ta i mot lærere for videreutdanning gjennom foredrag eller hospitering, samt studenter i praksis.
  • Hver skole får 500.000 kroner fra Staten.

fakta/ bonusskole:

  • Skoler som etter 1. januar 2001 har satt i gang systematisk utviklingsarbeid som har hevet kvaliteten på opplæringen.
  • Et formål med bonusskolen er å belønne gode resultater og stimulere videre.
  • Totalt 92 skoler er blitt premiert.
  • Hver skole får 50.000 kroner fra Staten.