— Det er første gang på mange år at Bergen benyttes som snuhavn og en historisk dag, sier Helen Hovland, markedsansvarlig for cruise i Bergen og Omland Havnevesen.

- Hva ser rederiene etter når de finner ut hvor et cruise skal starte og slutte?

— Det forutsetter gode flyforbindelser til de store flyplassene i utlandet. Skipet slipper da ekstra-turer over Nordsjøen for å hente passasjerer og ta dem på cruise. Grand Mistral har snuhavnoperasjoner i Bergen og Invergordon i Skottland, der passasjerer også går i land og om bord. Det vil si at de får bedre tid til å besøke de stedene de ønsker, svarer Hovland.

Mer penger

På Flesland merker man godt skipet som ligger på Skoltegrunnskaien. Der lander 1000 passasjerer som skal starte cruiset i dag, mens like mange reiser etter å ha vært på cruise med «Grand Mistral». Seks charterfly brukes til å frakte passasjerene på elleve turer mellom Bergen og Barcelona.

GRANDny.jpg
PER LINDBERG

Bagasjen fraktes i containere mellom flyplassen og Skoltegrunnskaien.

— Vanlige cruiseskipsanløp krever en god logistikk, mens snuhavn krever en helt annen form for logistikk. Det involverer både flyplass og tollvesen. Passasjerer og bagasje fraktes med egne busser og lastebiler til kaien, sier Hovland.

Tilbake om en uke

Hun er usikker på hvor mye penger som legges igjen i Bergen som følge av dette.

— Men det er attraktivt, ingen tvil om det, mener Hovland.

Hun forteller at tendensen er at cruisene blir kortere.

— Nå er cruise på mellom fem og syv døgn mer vanlig. Da har skipet begrensninger for hvor langt det kan komme. «Grand Mistral» går ut fra Bergen til Flåm, Olden og Geiranger før det setter kursen mot Invergordon i Skottland og er tilbake i Bergen om en uke, opplyser Hovland.