– Dette er veldig bra, men bare begynnelsen på alt som bør gjøres, sier Skansen til Åsane Tidende.

Bussprisene ble 1.juni endret til 23 kroner for alle reiser innenfor Bergen kommune. Et steg i riktig retning, men fortsatt bare ett steg av mange nødvendige, ifølge Åsane Høyre og Dag Skansen. Han mener veien fortsatt er lang før kollektivtilbudet i kommunen er godt nok til å få ned biltrafikken.

– Selv om prisene nå er justert ned, er det ikke skjedd noe med rutetilbudet. Det er ikke innført flere avganger, og ingen nye traséer. Mange er fortsatt tjent med å bruke bilen, og da er det mye arbeid som gjenstår, sier han til ÅT.

– Dårlig løsning

I Åsane er det ifølge Høyre-lederen mye som gjenstår før de kollektive løsningene kan framstå som et fullverdig alternativ til biltransporten. Til tross for at køproblemene bare øker i bydelen, tror Skansen kollektivtilbudet vil fortsette å bli valgt bort.

– Det snakkes om å innføre ekstra bompenger for dem som kjører til sentrum i rushtiden, men det mener jeg er helt feil måte å angripe problemet på. Da rammer en dem som har det travlest og mest hektisk fra før. Folk må få velge utifra behov. For å få folk til å velge kollektivtransport, må det kollektive tilbudet være mer attraktivt enn bilen. Det er det ikke i dag, og det hjelper ikke å straffe dem som skal på arbeid om morgenen, sier han.

Besøk Åsane Tidende på nett.

Leder i Åsane Høyre, Dag Skansen, er fornøyd med at bussatsene er gått ned, men han vil ha enda kraftigere satsing på kollektivtransport i framtiden.
Andreas Isaksen