Haukeland Universitetssykehus lover nå at langtidspasienter og pårørende i en spesielt vanskelig situasjon skal få en bedre parkeringsordning til høsten. Som et resultat av en rekke artikler på bt.no, der blant annet Harald Nordvik fortalte at han måtte betale over 40.000 kroner for å besøke sin dødssyke kone, har sykehuset nå bestemt at de skal ta en ordentlig gjennomgang av parkeringsordningen etter ferien.

— Vi kan ikke ha det slik at noen må ut med over 40.000 kroner for å parkere på sykehuset. Parkeringsordningen i dag gir urimelige utsalg og det er derfor vi vil sette oss ned å finne gode løsninger for blant annet personer som er i en vanskelig situasjon, sier kommunikasjonsdirektør ved Haukeland universitetssjukehus, Mona Høgli til bt.no.

— Dette er en veldig god nyhet. Det er kjempebra at de nå gjør noe med det, men det burde vært slik for lenge siden, sier Harald Nordvik når han får høre at sykehusledelsen legger seg flat.

Han påpeker at det ikke er snakk om at folk ikke skal betale for å parkere ved sykehuset.

— Men jeg synes det er viktig at sykehuset ser an situasjonen der man blant annet vet utgangspunktet for pasienten, sier han.

Ta hensyn

Høgli sier sykehuset har forholdt seg til gjeldende regelverk som sier at pårørende ikke har krav på å få dekket parkeringsutgifter.

— Men det er klart at man må ta andre hensyn også, sier hun.

Etter at konen til Harald Norvik døde av kreft, var det familie og venner rundt han som reagerte kraftig på parkeringsutgiftene. Vennen Gustav Lorentzen sendte blant annet inn en klage til sykehuset, men fikk avslag.

— Vi kan ikke gå tilbake å se på det som har vært. Vi må se fremover og det er nettopp derfor vi vil gå gjennom ordningen over ferien, sier hun.

Nordvik har forståelse for at sykehuset ikke kan refundere parkeringsavgiften hans i ettertid.

— Det er ikke pengene som er viktig her, det er prinsippet, sier han.

Drift av anlegget

Også Bergen eldreråd har kommet på banen og bedt sykehuset om å gjøre greie for inntekter og utgifter til drift av parkeringsanlegget. De ønsker å vite om dette er innenfor de reglene som Helsedepartementet har satt om at inntektene kun kan brukes til driften og administrasjon av selve parkeringsanlegget.

— Dette er et regnestykke vi vil komme tilbake til når ferien er over og vi kan dykke ned i de ulike delene av regnskapet og være trygg på at de tallene vi legger frem er korrekte, sier Høgli.

Hun forteller at mange av kostnadene som er knyttet til parkeringsanlegget går inn i felleskostnader for hele Haukeland, og det krever en del arbeid for å splitte dette opp.

I tillegg vil sykehuset hente ut statistikkinformasjon fra de nye parkeringsautomatene.

— Vi ønsker å ha best mulig grunnlag for å gjøre endringer som sikrer hensynet til pasienter og pårørende. Samtidig må vi sikre nok inntekter til å dekke kostnadene for å unngå at vi må ta penger fra andre deler av sykehuset, sier hun.