Les hovedsaken:

— Dette er en alvorlig kritikk, som vi selvfølgelig tar til etterretning, sier Stener Kvinnsland, administrerende direktør i Helse Bergen.

Å fremstille saken som at ingen tok ansvar for behandlingen av 36-åringen på fem år, mener Kvinnsland derimot blir for enkelt.

— I lange perioder var det en viss kontroll, og pasienten ble også innlagt på sykehus. Men spesielt det siste halvannet året var det vanskelig.

«Uheldig»

Manglende dokumentasjon har gjort det vanskelig for Helsetilsynet å rekonstruere pasientforløpet til 36-åringen. Derfor har det heller ikke vært enkelt å finne ut hvor ansvaret for denne pasienten til enhver tid har vært plassert.

— Det er uheldig. Det må aldri være tvil om hvem som er ansvarlig for vurderingene og på hvilket grunnlag de blir tatt. Dette må vi bli bedre på, sier Kvinnsland.

For andre gang på to år har Helsetilsynet påpekt at det er for få psykiatere ved Øyane DPS.

— Situasjonen med for lite kontinuitet og for få psykiatriske ressurser har ikke vært et spørsmål om penger, men om å klare å skape et attraktivt, faglig miljø, sier Kvinnsland.

Det er uheldig. Det må aldri være tvil om hvem som er ansvarlig for vurderingene og på hvilket grunnlag de blir tatt. Dette må vi bli bedre på.

Stener Kvinnsland

Bedre i dag

  • I dag er situasjonen langt bedre. Tre psykiatere er på plass og en fjerde kommer i mars. Nå håper vi at denne vonde og vanskelige fasen er over.

- Får den nye tilsynsrapporten konsekvenser ved Øyane DPS?

— Vi har ingen planer om å si opp noen, hvis det er det du sikter til. Det ville ikke gitt tilsiktet effekt. Vi vil heller bruke rapporten som eksempel på hvor vi kan bli veldig mye bedre, og sikre at rutinene våre blir så gode som mulig. Å få lederne til å ta ansvar for dette arbeidet er en del av strategien.