— Min klient har vært narkoman i flere år. Han har aldri vært så motivert for et behandlingsopplegg før. Han har krav på hjelp. Likevel får han et muntlig avslag på søknaden sin, sier Meltzer.

Roy-Ove er for øvrig uten inntekt, og får heller ikke en krone i sosialstønad. Moren har vært nødt til å dekke utgifter til klær og lommepenger.

— Alle har krav på et minimumsbidrag. Når ikke dette blir oppfylt så er dette et direkte lovbrudd på sosialtjenesteloven, opplyser Meltzer.

For kort tid siden gikk sosialminister Ingjerd Schou ut med en klar melding om at behandlingstilbudet for rusmisbrukere skal bedres kraftig.

— Dette viser at Bergen kommune er på kollisjonskurs med signalene fra de sentrale myndigheter, sier Meltzer.