Det var Thea Øvrebotten (19) fra Førde som omkom da lastebilen hun kjørte havnet i Sognefjorden i Balestrand kommune tirsdag formiddag.

Onsdag ble navnet til 19-åringen frigitt av politiet, i samråd med familien.

Kolleger i sorg

TheaØvrebotten jobbet som lærling hos Førde-firmaet Hoff & Knutson Transport AS, og var på jobb for selskapet da hun omkom.

De ansattesørger nå over tapet av kollegaen.

— Men først og fremst tenker viselvfølgelig alle på hennes nærmeste, sier daglig leder Arild Hoff.

Fikk sjåførkort i april

Øvrebottenstartet lærlingetiden sin hos selskapet i februar 2012.

— Hun kom tiloss før hun hadde vanlig førerkort, og jobbet som hjelpemann i starten. Da hunble 18, fikk hun førerkort for lett lastebil, og kjørte distribusjon for ossmed den. I april i år fikk hun sjåførkort for tung lastebil, klasse C. Det såhun veldig frem til, og var veldig glad da det var på plass, sier Hoff.

Firmaet ersåkalt lærlingbedrift, og har hatt mange unge sjåfører i opplæring gjennomårene.

— Når de erferdig med opplæringen i skole, er det et ganske selvstendig løp. I starten harde folk med seg når de kjører, men de kjører relativt mye alene etter hvert. Detteer i tråd med retningslinjene fra Opplæringskontoret for transport oglogistikk.

Fast rute

Øvrebottenskulle vært ferdig med sin lærlingtid hos selskapet til sommeren.

— Planenehennes fremover var å ta glattkjøringen, og så ville hun utvide sertifikatetmed hengerlappen. Mange av lærlingene hos oss ønsker å drive med langtransportnår de er ferdige med opplæringen. Det regner jeg med var et mål for Thea også,sier Hoff.

Til daglig varØvrebotten stasjonert i Kaupanger, og kjørte en distribusjonsrute for TollpostGlobe mellom Kaupanger og Høyanger.

— Det varhennes faste rute, og det var den hun kjørte da ulykken skjedde. De som erstasjonert der, skal ha en minnestund i dag. Det samme skal vi her ved kontoreti Førde, sier Hoff.

Lastebilen Øvrebotten kjørte endte i sjøen etter å ha havnet av veien og utfor en skrent på en rett strekning langs fylkesvei 55 mellom Høyanger og Balestrand.

Nødetatene ble varslet om ulykken litt før klokken 12 tirsdag. Dykkere ble kalt ut, og fant etter drøyt tre timer 19-åringen omkommet.

Nesten ny bil

Hoff vil ikkespekulere i årsaken til ulykken.

— Det fåretterforskningen vise.

Ulykkesbilenvar bare ett år gammel.

— Den erfraktet til Førde, og vil bli undersøkt av politi og Havarikommisjon, sier han.

Første dødsulykke

Hoffforteller at han har fått en rekke støttemeldinger fra andre transportfirmaer iområdet etter at ulykken ble kjent.

— Vi hardrevet med transport i Sogn og Fjordane i 20-25 år, og har aldri hatt endødsulykke tidligere. Andre som har værtute for dette før har kommet med gode råd til hvordan vi kan håndteresituasjonen. Akkurat nå er vi mest opptatt av at alle ansatte skal bli godtivaretatt, sier Hoff.

Hoff & Knutson Transport AS har mellom 40 og 50 ansatte. Selskapetfår bistand fra Førde kommunes kriseteam og fra opplæringskontoret.

— Sjåførene erjo mye alene i bilene, men har gjerne kontakt seg i mellom likevel. Mangeprater sammen på telefon mens de kjører. Men det er vanskelig for oss å vitehvem som kjenner hverandre best, og dermed hvem som blir hardest rammet avdette. Vi prøver å legge til rette for at alle skal ha en plass å gå til, sierHoff.

Kriseteam

Rådmann i Førde kommune, Ole John Østenstad, forteller at kommunen ble informert om hendelsen tidlig tirsdag ettermiddag.

— Kriseteamet vårt har vært involvert og har fulgt opp både familien og kolleger i transportselskapet, sier rådmannen.

— Preget

Han forteller at ulykken vil prege hele samfunnet.

— Det er klart at når en 19 år gammel jente omkommer på en slik måte, i begynnelsen av livet sitt, så vil det prege hele samfunnet her. Det er forferdelig trist når slikt skjer, sier han.

— Nå er det spesielt viktig at vi tar vare på familie og støtter opp om både dem, arbeidskolleger og andre, sier han.

Onsdag klokken 17 vil det bli arrangert minnestund for Øvrebotten i Førde kirke. Minnestunden er åpen for alle.

I beredskap

Kriseteamet vil være i beredskap for å følge opp familie og kolleger i tiden som kommer.

— Normalt følger vi dem opp i tiden etterpå, men det er individuelt hvor mye hjelp de trenger og ønsker. Hvis det er behov og ønske for hjelp, så er vi her, understreker Østenstad.

Ordfører Olve Grotle er preget av dødsfallet.

— Det er en veldig trist hendelse. Førde som et lite samfunn må vise seg fra sin beste side nå. Kommunen vil stille opp med det vi kan gjøre for de pårørende og berørte, sier han.

KJØRTE UTFOR: Lastebilen skal ha kjørt av veien på en rett strekning, lagt autovernet flatt og havnet i fjorden nedenfor veien.
Robert Jan Leerink