Denne syklisten tråkket på langs E39 i Åsaneveien like før Fløyfjellstunnelen ved bomstasjonen i Sandviken i morges.

— Dette skjedde midt i det verste rushet på motorveien. Hva tenker han på her, spør sjåfør Åge Mannes.

Tutet

Han reagerer på syklistens veivalg. Stykket han syklet langs er hovedinnfartsåren til sentrum for bilister som kommer nordfra. Det er 80-sone langs strekningen, men akkurat ved bomstasjonen er det et kortere stykke der fartsgrensen er 60 km/t.

— Dette er alvorlig skummelt. Han tok seg veldig til rette og hadde ingen planer om å slippe noen forbi.

Mannes forteller at flere bilister ble sinte og tutet på syklisten.

— Jeg er ikke en hissig sjåfør, men dette var spesielt. Her tok han virkelig en sjanse. I svingen etter bomstasjonen er det ganske stygg asfalt. Han la seg midt i veibanen og kostet på.

- Dette vi forsøker å unngå

— Det er et fortau på siden, og de fleste er flinke til å bruke det. Det burde syklisten også, mener han.

Politiet støtter ham i det.

— Det er et fortau rett ved siden av. Av hensyn til egen sikkerhet vil vi henstille syklister til å bruke det, sier operasjonsleder Jan Steimler ved Hordaland politidistrikt.

— Dette er nordre innfartsåre. Vi ønsker ikke blandet trafikk på en så tungt belastet vei, sier overingeniør Svein Holmedal ved Statens vegvesen.

Syklisten skal ha kommet inn i veibanen ved Handelshøyskolen.

— Det er akkurat dette vi forsøker å unngå. Jeg vil ikke tilrå slik sykling, sier Holmedal når han får se bildet som ble knipset av syklisten i dag.

Han viser til at det er tilrettelagt og skiltet for gang- og sykkelvei fra Handelshøyskolen til Glass Knag-bygget i Sandviken.

— Jeg vet ikke hvorfor han søker ut i veien. Det er mulig han har valgt det fordi han mener standarden på gang- og sykkelstien ikke er tilfredstillende nok ved anleggsarbeidet.