Studenter føler seg utsatt for press under fadderuken, viser en undersøkelse gjennomført på oppdrag fra studentforeningen ved Norges Handelshøyskole.

40 prosent av studentene oppgir at de føler seg presset til å drikke alkohol. 37 prosent sier at de føler intimgrenser i større eller mindre grad blir presset, og at de blant annet merker press til å kle av seg.

— Dette er alvorlig. Vi ønsker ikke at det skal være verken drikkepress eller sexpress, sier leder Cilia Indahl Holmes i studentforeningen ved NHH.

Spurte studentene

For første gang er NHH-studentene blitt spurt om hvordan fadderuken oppleves.

Undersøkelsen ble igangsatt etter en dialog mellom studentforeningen og skoleledelsen.

Også Universitetet i Bergen har sett nærmere på sin fadderuke, etter en rekke episoder med fyll og bråk.

Der har en arbeidsgruppe kommet frem til ulike tiltak som skal forbedre fadderuken og ta fokuset bort fra alkohol.

— Urovekkende

Norsk studentorganisasjon er sjokkert over tallene fra NHH.

— Jeg synes det urovekkende høye tall. Det er et generelt problem at fadderukene blir forbundet med mye fyll, sier leder Anne Karine Nymoen i Norsk studentorganisasjon.

Hun er representerer 200.000 studenter. Hun synes det er fint at NHH og UiB har undersøkt studentenes erfaringer med fadderukene. Nymoen kjenner ikke til at det er blitt gjort tilsvarende undersøkelser ved andre utdanningsinstitusjoner.

Ber hver fadder ta ansvar

  • De fleste som arrangerer fadderuker tar disse problemstillingene på alvor, men det gjenstår mye arbeid, sier Nymoen.

Hun understreker at det er viktig å ha alkoholfire alternativer. Hun mener også at hver enkelt fadder på være bevisst sitt ansvar.

- Hva tenker du om at fadderukene har fått et dårlig rykte?

— Det er veldig synd. Det må vi gjøre noe med. Det kan ikke være slik, sier Nymoen.

- Rusfritt eller flatfyll

Holmes forklarer hvordan drikkepresset oppstår under fadderuken:

— Det vil aldri være direkte lagt opp til drikkepress, men når det blir for eksempel drikkeleker så blir det ofte mye alkohol, sier Holmes.

NHH har i dag to ulike opplegg under fadderuken, et alkoholfritt og et med alkohol.

— Nå ønsker vi å gi studentene et mellomarrangement, sier Holmes.

Ti prosent følte et stort drikkepress. Nesten tretti prosent følte et moderat drikkepress.

Syv prosent oppgir at de følte seg ”svært presset” til å kle av seg eller trosse sine intimgrenser. Nær tretti prosent følte et moderat intimpress.

— Man møter mange nye mennesker og det er mye som skjer. Vi kan ikke styre hva enkeltmennesker gjør, men vi ønsker ikke at studenter skal oppleve et slikt press når de deltar på våre aktiviteter, sier Holmes.

Hun mener det tidligere var en mer utbredt kultur for å kaste klærne.

— Da var det slik at kreativitet skapte poeng. Men dette har snudd nå, mener Holmes og studentstyrets prosjektansvarlig for fadderuken, Anna Gursli Langesæter.

- Ikke noe kjekt

Ledelsen ved skolen er orientert om resultatet fra undersøkelsen.

— Vi reagerer på tallene. Vi synes ikke det er noe kjekt, sier prorektor Gunnar E. Christensen ved NHH.

Han mener det er studentens ansvar å endre dette. Foreløpig er det ikke aktuelt å gjøre som UiB og sette ned en arbeidsgruppe med både ansatte og studenter

— Vi har en god dialog med studentene, men det er studentene som har regi på fadderuken og de som må ta tak i dette, sier Christensen.

- Hva betyr dette for NHHs renommé?

— Dette er ikke noe kjekt for noen parter. Det er noe vi må få bukt med, sier Christensen.

Vil endre fadderuken

Studentforeningen vil nå prøve å endre fadderuken for å hindre at studenter blir utsatt for gruppepress.

— Vi vil skolere fadderne bedre enn det vi har gjort til nå. Vi vil gjøre fadderne oppmerksomme på disse problemstillingene, sier Langesæter.

— Vi vil prøve å rekruttere faddere som har et annet fokus enn bare alkohol, sier Holmes.

Selv om nær førti prosent oppgir at føler gruppepress, oppgir nær 75 prosent i samme undersøkelse at de er fornøyd med fadderuken.

- Urovekkende

Norsk studentorganisasjon er sjokkert over tallene fra NHH.

— Jeg synes det urovekkende høye tall. Det er et generelt problem at fadderukene blir forbundet med mye fyll, sier leder Anne Karine Nymoen i Norsk studentorganisasjon.

Hun er representerer 200.000 studenter. Hun synes det er fint at NHH og UiB har undersøkt studentenes erfaringer med fadderukene. Nymoen kjenner ikke til at det er blitt gjort tilsvarende undersøkelser ved andre utdanningsinstitusjoner.

Ber hver fadder ta ansvar

  • De fleste som arrangerer fadderuker tar disse problemstillingene på alvor, men det gjenstår mye arbeid, sier Nymoen.

Hun understreker at det er viktig å ha alkoholfire alternativer. Hun mener også at hver enkelt fadder på være bevisst sitt ansvar.

- Hva tenker du om at fadderukene har fått et dårlig rykte?

— Det er veldig synd. Det må vi gjøre noe med. Det kan ikke være slik, sier Nymoen.

Hva mener du om fadderukene?