• Denne saken er som et NM i ansvarsfraskrivelse, sier enken og foreldrene til politimannen Tore Johan Vinnes (32).

Vinnes døde i kortesjeulykken i 1999.

Mona Sørensen, Elisabeth og Jan Arne Vinnes føler at de ikke får fred før ansvaret for ulykken er plassert.

— Det skylder vi Tore Johan og vår felles datter, sier samboer Mona Sørensen.

De føler at de har vært gjennom tre år med tåkelegging, sandpåstrøing, trenering og kameraderi fra politi og påtalemyndighet.

Sommel

De er skuffet over at Sefo har henlagt saken uten at noen straffeforfølges. Det provoserer ekstra at ett av argumentene for henleggelsen er at foreldelsesfristen er løpt ut.

— Hvem har ansvaret for det? Jo, det er politiet og Sefo selv. Vi har purret og purret på avgjørelsen, og fått til svar at den er like om hjørnet. Likevel har Sefo brukt to og et halvt år, og således selv sørget for at foreldelsesfristen ble oversittet, sier Mona Sørensen.

— Tidsbruken er en forakt overfor oss pårørende, skyter Jan Arne Vinnes inn.

Ulogisk konklusjon

De skjønner heller ikke logikken i Sefos konklusjon.

— Politiet får sviende kritikk. Sefo peker på at sentrale instrukser for eskortetjeneste ble brutt, men lar de ansvarlige for dette slippe unna. Det er direkte ulogisk, sier Mona Sørensen og Jan Arne Vinnes.

— Sefo peker på at ressurssparing førte til at det var færre motorsyklister i ryddegruppen enn direktivet sier. Vi mener disse innsparingene kan ha kostet Tore Johan livet, sier politimannens samboer.

Dårlig inntrykk

Fra første øyeblikk etter ulykken fikk politioverkonstabelens familie et dårlig inntrykk av hvordan politiet håndterte saken.

— Det tok fattige ni dager for Hordaland politidistrikt å avslutte etterforskningen. I tillegg følte vi at tidligere politimester Einar Drægebø opptrådte både arrogant og respektløst overfor oss, sier Mona Sørensen og Jan Arne Vinnes.

De etterlatte har mistet all tillit til politikorpset Tore Johan Vinnes var så stolt over å arbeide i.

— Ingen har gitt oss så mye som en unnskyldning eller beklagelse. Her har det vært om å gjøre å sno seg unna ansvar, sier politimannens far og samboer. De er skuffet over at heller ikke Sefo har plassert ansvar for dødsulykken.

— Dessverre må vi innrømme at avgjørelsen var som fryktet, sier Jan Arne Vinnes.

- Mangler integritet

De etterlatte har fulgt nøye med i samfunnsdebatten om Sefos rolle og berettigelse.

— For meg er dette en ny understreking av at organet ikke har den nødvendige integriteten, sier Jan Arne Vinnes.

— Hva hadde dere ønsket at Sefos rapport skulle munnet ut i?

— En konklusjon om at det var utvist grov uforstand i tjenesten av de ansvarlige i tidligere Bergen politidistrikt. Slurv og inkompetanse fra tjenestemenn derfra medvirket til at Tore Johan mistet livet, sier faren og enken etter politioverkonstabelen.

Påkjærer

Nå vil de påkjære statsadvokatens henleggelsesvedtak inn for riksadvokaten.

— Hva ønsker dere å oppnå?

— Vi er opptatt av å plassere ansvaret. Det skylder vi Tore Johan. Hans liv fortjente noe mer enn å bli avsluttet på en slik måte, sier Mona Sørensen og Jan Arne Vinnes.

Statsadvokat Walter Wangberg var ikke tilgjengelig for kommentar i går.

PÅ ULYKKESSTEDET: Jan Arne og Elisabeth Vinnes mistet sin sønn da han utførte et eskorteoppdrag for politiet i Fjøsangerveien i mars 1999. - Hvorfor tar ingen ansvar for ulykken? spør de.
Foto: Jan M. Lillebø