Bergensadvokaten var i går ikke tilgjengelig for kommentar overfor Bergens Tidende. Staff hadde heller ikke snakket med sin klient da BT tok kontakt.

Men han har et klart råd til sin klient:

— Dette bør han ikke godta. Han har heller ikke noe å tape på å angripe avgjørelsen. En god advokat, kanskje for god for enkelte, er fratatt sitt levebrød. Dette er selvsagt en dramatisk situasjon for ham, sier Staff.

Han møtte sammen med sin klient da saken var til behandling i nemnden. Her fikk de legge frem sitt syn på saken.

— Advokaten hadde ikke med seg en klient hjem slik det legges til grunn. Hadde det vært annerledes om han hadde hentet med seg en storvokst person fra Oslo? spør Staff.

— Med denne avgjørelsen har nemnden trukket en håpløs linje de vanskelig kan forsvare.

— Jeg mener avgjørelsen også strider med Den europeiske menneskerettskommisjonen (EMK) sine uttalelser om dobbeltstraff, sier Staff.

I tingretten ble klienten hans dømt til 90 dagers betinget fengsel. Trusseldelen som når er rettskraftig var en mindre del av dommen.

— Straffen som ble gitt der gir signal om hvor alvorlig forholdet er. Straffen han nå har fått står ikke i forhold til hva de mener han har gjort, sier Staff.

Måten avgjørelsen kan angripes på, er å gå til søksmål. Inntil de skjer, er advokaten uten jobb.

— Jeg må selvsagt snakke med min klient før vi bestemmer oss for hva vi skal gjøre, men mitt råd er klart, sier Staff.

Han har tatt over forsvarerjobben etter advokat Erling O. Lyngtveit, som forsvarte bergensadvokaten i tingretten.