— Dette skal det bli bråk av, sier John Martin Jacobsen, daglig leder i Naturvernforbundet i Hordaland.

— Flybombing vil medføre en mye større, og mer forurensende aktivitet enn det dagens skytefelt innebærer. Vi er redd for at området vil være uegnet til friluftsliv. Avregning av tungmetaller og fosfor er et problem, betydelig støy et annet. Vi har allerede kontaktet lokallaget på Voss, Bergen Turlag og Natur og Ungdom, og sammen skal vi se på hva vi kan gjøre, sier Jacobsen.