Trafikktips? Skriv e-post eller send MMS/SMS til 2211

Førde trafikkstasjons storkontroll i Førde, Florø og Breim fredag og lørdag ga en fangst inspektør Geir Leon Hetle aldri har sett maken til.

Han og en kollega stoppet en semitrailer med trekkvogn i en skiltet kontroll på E39 i Førde.

— Det er verste jeg har sett av bremser. Jeg har jobbet med bil siden jeg var ferdig utdannet mekaniker i 1980, sier Hetle til bt.no.

Det begynte å smelle voldsomt, og deler av bremsen trillet ut på gulvet. Inspektør Geir Leon Hetle

Kjørte gjennom hele Norge

Kjøretøyet og sjåføren kom fra Kroatia. Han hadde kjørt gjennom hele Norge, sannsynligvis fra Svinesund, og skulle losse i Førde. Lastebilen var lastet opp mot den lovlige grensen på 40 tonn.

— Vi la merke til at bilen virket å være dårlig vedlikeholdt. Vi hørte på lyden at det var mangler ved eksosanlegget. Fremhjulstesten gikk fint, men da vi skulle prøve bremsene på drivakselen, så vi tydelige indikasjoner på feil. Det begynte å smelle voldsomt, og deler av bremsen trillet ut på gulvet, sier Hetle.Bremseskiven gikk rett og slett i oppløsning, og kontrollen måtte avbrytes.

- Hva sa sjåføren?

— Han snakket dårlig engelsk og tysk, men hadde med seg en kollega. Han visste nok ikke at tilstanden var så dårlig, det var tydelig. Han så der med et vantro blikk.

«Særdeles meningsfylt jobb»

Geir Leon Hetle sier at det jobben er «særdeles meningsfylt» når de oppdager slike tilfeller.

— Det er ganske skremmende at sånt går langs veien. Det var en skikkelig bombe. Hadde han fått en kraftig oppbremsing på veien, i 80 km/t, så kunne det gått helt galt, sier inspektøren.

Både lastebilen og tilhengeren har fått bruksforbud, men saken får trolig ikke noe større etterspill for sjåføren.

— Vi har ikke grunnlag for å forfølge det. Han hadde ikke koblet vekk bremsene. Hvis han hadde gjort noe selv, hadde det vært annerledes. Vi hadde faktisk et tilfelle av det i fjor, med en russer som hadde koblet vekk bremseklokken på det ene hjulet, sier Hetle.

Politiet i Sogn og Fjordane bekrefter at de ikke har hørt noe fra vegvesenet om saken.

— Det er ikke registrert hos oss. Får vi en anmeldelse, må vi vurdere grovheten, sier operasjonsleder Odd Arve Solvåg.

Fem ble avskiltet

Kontrollen omfatter også bilbelte og forsikring. 2400 ble kontrollerte for bilbelte - 10 fikk gebyr. Dessuten ble fem biler avskiltet i en forsikringskontroll rettet mot lette kjøretøy.

— Vi setter opp kamera som tar bilde av kjennemerkene og slår opp direkte mot det sentrale registeret. Vi fikk over 20 treff, men hvis de kan ordne ny forsikring før kontrollen er over, blir de ikke avskiltet, sier overingeniør Svein Arne Henjestad i Statens vegvesen.

— Resultatet er ikke verre enn vanlig, men den skremmende bremsemangelen viser at det er behov for slike kontroller, sier Henjestad.

Diskuter saken under:

KJØREFORBUD: Denne trekkvognen fikk kjøreforbud etter bremseskiven falt av under kontroll.
ODDLEIF LØSET/NRK SOGN OG FJORDANE
MODERNE HJELPEMIDLER: Statens vegvesen avdekker feil på bremsene med varmesøkende kamera.
STATENS VEGVESEN