Tomas Moltu satt som Krf-skolebyråd fra oktober 2007 til oktober 2009. Han jobber nå som seniorkonsulent med strategiske anskaffelser i Statoil.

— Hva tenker du om skoleforfallet som nå avdekkes i Bergen?

— Jeg tenker at det er ikke bra, og det er jo ingen tvil om at mange skoler har store utfordringer, men det var verre før. I 2008 skoler var det nærmere 40 skoler som ikke var godkjent, i dag er det 20. Så det har blitt mye bedre siden 2008. Dette forfallet har utviklet seg over 30 år. Vedlikehold har ikke vært prioritert i Bergen de siste 20-30 årene.

- Angrer du på ting du gjerne skulle gjort annerledes da du satt som skolebyråd?

— Nei, jeg gleder meg over de store prosjektene jeg fikk startet. Jeg har lyst til å si at det var et reelt skifte i 2007-2008. To prosjekter ble startet i 2008; inneklima-prosjektet og det såkalte 415-prosjektet der ytre fasade, tak, vinduer skulle vedlikeholdes. Da ble det satt en klar målsetning understøttet med penger. Målsetningen var inneklimagodkjenning for alle skolene i Bergen.

- Hva gikk galt?

— Regningen vokste og omfanget var større enn først antatt. Da satt vi av ytterligere penger, totalt ca. 200 millioner kroner.

- Føler du ansvar når du leser om forfallet?

— Ja, jeg føler et ansvar, men og at det ansvaret ble tatt alvorlig. Jeg opplever at vi startet en stor satsning, men vi kom ikke i mål på så kort tid.

- Hva tenker du om at så mange av Bergens skoleelever må finne seg i å gå på skole under slike forhold?

— Det er trist, men det er resultatet etter 20-30 år med forfall i bergensskolene. Men det har ikke kommet frem nok at det har vært gjort en god jobb de siste fire årene. Jeg vil og gi ros til arbeidet Filip Rygg har gjort i oppfølging av arbeidet med skolebyggene.

- Hva er det Bergen gjør feil i forhold til andre byer, som for eksempel Trondheim der alle skolene er godkjente?

— Jeg tror vi får det til nå. Det er startet et god arbeid og jeg tror det sittende byrådet vil fullføre dette arbeidet. Jeg har tro på at Hove fullfører det løpet som er startet. Det er en krevende jobb, men jeg er optimist.

- Hvilke råd vil du gi til Bergen for å rydde opp i situasjonen?

— Jeg har sagt det før, og mener fortsatt at å importere arbeidskraft kan være en løsning. Man kunne opprette en prosjektorganisasjon som skal gjennomføre vedlikehold av bergensskolene, der vi også henter arbeidskraft utenfor Bergen og gjerne også utenfor Norge. Da hadde vi fått ned kostnadene og kan gjennomføre mer på kortere tid.

— Det er positivt med fokuset på Byggvedlikedhold. Det er viktig at det er gode skolebygg og at det gjøres en bra nok jobb fra kommunens side.

Synspunkter? Si din mening her.