Ansatte og tidligere ansatte i Sunnfjord Dykkerservice vitnet onsdag etter ulykken der Tomas Lekeckas mistet livet i Hyllestad 19. desember 2012.

På ulykkesdagen var det Tomas Lekeckas og en norsk kollega (32) som skulle bytte på å dykke. De hadde også med seg en linemann.

Kollegaen som var reservedykker da Lekeckas dykket, vitnet onsdag. Arbeidsgiveren er tiltalt for å ha overtrådt bestemmelsen om at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig, og han ble derfor spurt om rutiner og instrukser.

Politiadvokat og aktor Jørn-Lasse Førde Refsnes spurte om hvordan han opplevde Lekeckas som dykker.

— Han var litt nervøs, kanskje litt redd, svarte han.

— Hvordan opplevde du det? spurte Refsnes.

— Jeg prøvde å ta mest mulig selv. Jeg spurte ham om han var redd, men han sa det ikke rett ut. Jeg var jo også redd da jeg kom fra skolen, svarte han.

Kollegaen opplevde Lekeckas som nybegynner.

Ukultur

32-åringen jobber ikke lenger i selskapet, men ledet dykkerteamet ulykkesdagen. Han husker at Lekeckas var stille i båten på vei fra Florø og ut til oppdrettsanlegget.

— Han var litt stille, men det skulle jo være juleferie, og han hadde sagt at han hadde lyst å dra hjem. Han hadde litt hodepine, husker jeg.

Kollegaen forklarte seg om hva som skjedde ulykkesdagen. Han foretok flere dykk før Lekeckas overtok. Han skulle da være reservedykker, men kledde av seg utstyret og tok på seg varmedress.

Etter et kvarter kom en ballong til overflaten, slik den skulle, men dykkeren kom ikke etter.

— Jeg sprang rundt ringen for å se etter bobler, og så hev jeg på meg utstyret og hoppet uti. Da jeg kom ned, så jeg Tomas. Jeg tok tak i ham og dro meg opp etter notveggen, forklarte han.

På overflaten fikk ansatte fra Marine Harvest Lekeckas opp på land og startet gjenoppliving.

— Vi byttet på til helikopteret kom.

I politiavhør beskrev han en ukultur i selskapet med at man tok for mange dykk om dagen. Dette var noe alle visste om, men ikke gjorde noe med, sa han den gang.

— Det var vel etterpåklokskap, noe jeg tenkte på etter ulykken, sa han i retten.

På direkte spørsmål svarte 32-åringen at det ikke var nok fokus på sikkerhet i selskapet.

Manglet sertifikat

Påtalemyndigheten mener arbeidsgiveren brøt loven fordi 32-åringen, som var dykkeleder den dagen, ikke hadde sertifikat klasse 1. Det var ett fag ved dykkerskolen han ikke hadde bestått.

På spørsmål om han var kompetent til å være dykkeleder, svarte han nei, ikke når han ikke hadde bestått.

Ifølge forklaringen til 32-åringen ble det diskutert om han burde slutte å dykke når han ikke hadde sertifikat, men at daglig leder bestemte at han kunne det.

Det kom også frem at linemannen, som hadde ansvar for livline og kommunikasjon, ikke hadde opplæring. Han ble hentet inn fordi en annen ansatt ikke møtte opp på jobb.

Aktor spurte om 32-åringen var usikker på om sammensetningen av dykkerlaget var forsvarlig.

— Jeg vet ikke. Det var jobb. Det var ikke noe jeg tenkte på, nei.

For lite luft

Arbeidsgiverne er tiltalt for ikke å ha gode nok rutiner som sikrer nok lufttilførsel ved dykk.

Ulykkesdagen ble Tomas Lekeckas og kollegene bedt om å utføre et ekstraoppdrag med å heve en pumpe. Lekeckas overtok utstyret til kollegaen og ble spurt om han ville bytte luftflaske, men svarte nei.

— Det var vanlig å spørre om det, men Tomas sa det ikke var nødvendig.

Politiadvokaten spurte hvor lenge han selv ville klart seg med den mengden luft Lekeckas gikk ned med.

— Det er vanskelig å si. Jeg var roligere enn ham og hadde gjort dette flere ganger før. Det kommer også an på dybden.

- Farlig oppdrag

I tirsdagens forklaring sa daglig leder at han ikke visste om dette oppdraget, og at han ville sagt nei om han hadde kjent til det.

— Et slikt oppdrag er krevende og farlig om man ikke har fått innføring. Det eneste jeg kan tenke meg, er at de er litt kompiser med de ansatte på Marine Harvest, og at de derfor gjorde mer enn det som egentlig var meningen, sa daglig leder.

32-åringen forteller at han ikke kan huske om han kontaktet sjefen, men mener å huske at han forklarte og tegnet for kollegaen hvordan dykket skulle gjøres.

— Jeg mener jeg spurte ham om han hadde gjort det på skolen og om han husket det, og jeg mener han sa ja.

Mange dykk

32-åringen utførte fire dykk før Lekeckas utførte dykket som førte til ulykken. Påtalemyndighetens påstand er at kollegaen som utførte redningsdykket, derfor ikke kunne gjøre det forsvarlig på grunn av risiko for trykkfallssyke. Dette var ikke noe 32-åringen vurderte på forhånd.

Daglig leder mente likevel i sin forklaring dagen før at det var forsvarlig for ham å utføre redningsdykk, siden dykkene hadde vært kortvarige.

Selv sa 32-åringen at han kun tenkte på å få kollegaen opp til overflaten.

Ifølge instruksene skulle dykkerne bare ta ett gjentatt dykk. 32-åringen sa at dette ikke ble fulgt.

På spørsmål fra forsvareren til styrelederen, Paul-Inge Angelshaug, svarte han at ledelsen ikke påla de ansatte å utføre flere dykk enn det.

— Det var vel mer oss selv, at vi ville bli ferdige.

Tok av seg utstyret

Et annet poeng for aktoratet er at 32-åringen tok av seg dykkerutstyret da Lekeckas gikk i vannet. Ifølge forskriften skal reservedykkeren ha på seg utstyr i tilfelle noe skulle skje, og arbeidsgiver skal ha rutiner som sørger for at reservedykker er kvalifisert og riktig utstyrt.

Styreleder sa i sin forklaring at det var uforståelig at dykkeren kledde av seg mens han skulle være reservedykker.

— Folk er sløve, og dette er et godt tegn på det. Jeg har gitt beskjed om at reservedykkeren ikke skal kle av seg, sa styrelederen.

32-åringen forklarte at han var kald og våt.

— Jeg skulle hatt drakten på meg, i alle fall opp til livet. Stort sett var vi flere på sånne jobber.

Han kunne ikke huske at dette hadde skjedd tidligere.

— Hvordan holdt dere kontroll på luftboblene til Tomas? spurte politiadvokaten.

— Jeg fulgte med. Jeg så jo ut i merden. Jeg gikk litt inn og ut.

Kommunikasjon

Ifølge daglig leder hadde han snakket med de ansatte om at det alltid skulle brukes kommunikasjon, enten trådløs eller via kabel. Dette ble ikke gjort ulykkesdagen.

— Jeg syntes ikke det var nødvendig. Jeg brukte kommunikasjon på andre jobber enn oppdrett, sa 32-åringen i sin forklaring.

I politiavhør har han sagt at daglig leder visste at kommunikasjon ikke alltid ble brukt.

Forsvareren til daglig leder, Per Kjetil Stautland, spurte vitnet om hvor mye trådløs kommunikasjon ble brukt.

— Det ble brukt ganske mye tidligere, men jeg kan ikke huske om vi hadde det med oss den dagen.

ANLEGGET: Det var ved dette oppdrettsanlegget utenfor Tveit i Bøfjorden i Hyllestad Tomas Lekeckas omkom.
GOOGLE STREET VIEW