• Det verste med denne jobben har vært å hente døde ungdommer ut av bilvrak, sier Kjell-Idar Vangberg. Den nye lensmannen i Nordhordland varsler aktiv kamp mot råkjørere.

55-åringen er ny lensmann i Lindås og Meland, i tillegg til Radøy, Austrheim, Fedje og Modalen. Han etterfølger Einar Vatne, som gikk av med pensjon i sommer.

— Hvorfor ville du bli lensmann?

Trafikk og narkotika

— De siste årene har jeg vært etterforskningsansvarlig her på kontoret. Det er den mest interessante jobben jeg har hatt. Jeg ønsket å komme i en posisjon der jeg fikk større mulighet til å påvirke hvilken retning politiet skulle ta her i Nordhordland

- Hva blir viktig for deg som lensmann?

— Fokus på trafikken og rus blant unge. Vi har E39 og fylkesvei 57 mot Mongstad i distriktet vårt. Det er regelmessige alvorlige ulykker på veiene. Jeg vil gjøre mitt for at det skal bli tryggere på veiene, sier Vangberg.

- Hvordan?

— I form av prioriteringer, blant annet. Alle her på kontoret har stående ordre om at kjøretøy skal kontrolleres på hver eneste vakt. Det betyr at vi skal sjekke biler eller førere. På den måten blir vi synlige, også utenom E 39 og fylkesvei 57. Det å være synlig, virker avskrekkende, svarer Vangberg.

— Jeg kommer selv til å være med på trafikkontroller. Det brenner jeg for, legger han til.

Unødvendige dødsfall

Siden han begynte i politiet i 1982, har Vangberg kommet til ulykkessteder en rekke ganger.

— Jeg har rykket ut til mange ulykker. Det verste har vært å hente døde ungdommer fra bilvrak og dra hjem til familien og varsle om dødsfall. Det er så tragisk og ofte så unødvendig. Mange hadde overlevd dersom de bare hadde brukt bilbelte, sier han.

— Jeg synes ikke det burde ha vært lov å bygge doble veier uten midtdeler, legger han til.

Vangberg beskrives som en aktiv og handlekraftig politimann. Det fikk to personer på Fedje oppleve for en årrekke siden.

Undercover på Fedje

Politiet skulle ha promillekontroll på øyen vest i havet, men det var jo et poeng å komme seg over til Fedje uten å vekke for mye oppsikt.

— Jeg fikk en kamerat av meg til å kjøre over en sivil politibil. Selv kom jeg meg til Fedje i en fiskebåt, nærmest undercover, humrer han.

- Hvordan gikk kontrollen?

— De to første vi stanset ble tatt med promille. Så var det stopp. Da visste nok hele øyen om at vi var der.

Han trekker også frem en annen historie fra Fedje. Tidligere hadde politiet kontordag hver tirsdag på øyen.

— Vi hadde flere kontroller. En gang stanset jeg en bil der. På dashbordet hang en lapp, der det sto «husk bilbelte hver tirsdag», minnes han.

Narko blant unge

Vangberg ser med alvor på rusbruken blant mange ungdommer i Nordhordland.

— Vi får aldri bukt med narkotikasalg, men kan vi forhindre at unge mennesker blir misbrukere, er mye gjort. Vi tar tak i saker der skoleungdom er involvert. Vi snakker med foreldre, skole og barnevern for å få dem til å endre kurs. Jeg føler vi er på rett vei med dette arbeidet, sier Vatne.

Han forteller at det har skjedd svært mye i norsk politi etter han begynte som aspirant i Bergen i 1980, ikke minst etter terrorhandlingene 22.juli 2011.

— Vi er blitt mye bedre på operativ tjeneste. Det trenes mer på dette og slikt arbeid har fått mer prestisje enn tidligere. Det er bra, sier Vangberg.

— Men etterforskningen er blitt skadelidende fordi det har vært satset tungt på operativ beredskap. Jeg merker også at det er mindre prestisjefylt å arbeide som etterforsker. Dessuten tjener man mindre, fordi man går glipp av tjenestetillegg folk i felten får, poengterer lensmannen.

Småbarnsfar

Selv om lensmannen er en godt voksen mann, har han to små barn hjemme. De er to og tre år. Fra tidligere ekteskap har Vangberg to voksne barn. Hans nåværende kone er også kollega.

— Men hun slutter her på kontoret og begynner å jobbe som etterforsker i Bergen. Det er ikke heldig at jeg er lensmann og hennes sjef. Vi bestemte oss for at hun skulle slutte hvis jeg fikk lensmannsjobben. Hvis jeg ikke fikk den, skulle jeg slutte, forteller han.

Lensmannen legger vekt på å være nøytral i miljøet. Mange av hans forgjengere var politikere.

— Jeg har engasjert meg på andre områder, for eksempel i idretten. Jeg synes det beste er å være nøytral i forhold til politikken. Det synes jeg er ryddigst.

pol.jpg