Som BT skrev forrige uke, får pasienter bare ta opp én sykdom på Svelgen helsesenter i løpet av en konsultasjon. Du kan heller ikke bestille dobbelttime.

Det har fastlegene bestemt at skal gjelde for hele Bremanger kommune.

Trodde det var en spøk

Pasientombudet i Sogn og Fjordane som varslet om saken, trodde ordningen var en spøk. Forbrukerrådet går lenger i sin kritikk:

— Vi vet at dette foregår flere steder og det er uakseptabelt. Ulike lidelser i kroppen kan ha sammenheng, det burde legene, av alle, vite, sier Anne Haabeth Rygg til BT.

Hun er Forbrukerrådets fagdirektør for offentlige tjenester.

— Det strider mot all fornuft. Heia Norge! oppsummerer hun.

Varaordfører i Bremanger Nina Klara Grotle (Ap) er heller ikke fornøyd og har sagt at hun vil ta opp problemstillingen rett over påske.

Legen står på sitt

Men fastlege Kan Shanker ved Svelgen Helsesenter står på sitt:

— Vi kommer ikke til å endre praksisen. Det går overhodet ikke. Vi har informert kommunen om dette, sier han til BT.

Vi kommer ikke til å endre praksisen. Det går overhodet ikke Fastlege Kan Shanker

Shanker blåser av kritikken fra Pasientombudet og Forbrukerrådet.

Ordningen som alle de fire legene i kommune innførte i oktober i fjor, innebærer at hvis pasienter tar opp to uavhengige problemstillinger som krever egne undersøkelser, får de tilbud om ny time.

— Hvis ikke blir det naturligvis mer arbeid. Ingen dekker slikt overtidsarbeid. Før jobbet vi gratis på kveldstid, sier Shanker.

Satte opp plakat

I en vurdering på legelisten.no får han gode skussmål.

« Tar seg tid, spør, ser pasienten som menneske, setter symptom i kontekst. Faglig oppdatert. Interessert. En fantastisk fastlege », skriver en bruker.

Lange køer på venteværelset var den utløsende faktoren da legekvartetten i Bremanger bestemte seg:

— Folk klaget på lang ventetid. Vi satte opp en plakat om at de som har problemer med å vente, kunne finne seg en annen fastlege. Så klaget de på plakaten i stedet. Vi sa også at vi kunne bistå med å bytte lege. Ingen har bedt om det. Folk flest er veldig fornøyde, sier han.

Fastlegen har jobbet i kommunen i over 20 år, og er leder for det lokale allmennlegeutvalget. Han har redusert antall pasienter fra 1200 til 800.

— Det var lenge siden jeg ba om å få redusert min listetak til 800 og den har stort sett vært stengt siden fatslegeordningen begynte. Jeg gir ekstra timer til mine pasienter på mine frikvelder inkludert søndager, og her betaler pasienten kun dagtakst, sier Kan Shanker.

Legeleder: Klønete

KLØNETE: Leder i Allmennlegeforeningen i Norge, Trond Egil Hansen, har stemplet praksisen i Bremanger som klønete
BJØRN ERIK LARSEN

Leder i Allmennlegeforeningen i Norge, Trond Egil Hansen, mener praksisen i Svelgen er klønete, men synes Forbrukerrådet bør ha forståelse for at legen må holde tidsskjemaet.

— Det er helt riktig at mange pasienter har flere sykdommer som bør ses i sammenheng. Men dette dreier seg om legens forpliktelse til å prioritere tiden mellom pasienten som er inne til konsultasjon, og dem som sitter på venterommet. Legen har et ansvar for å holde tidsskjemaet. Mener Forbrukerrådet at pasienter skal få ubegrenset tid inne hos legen?

Hansen mener likevel det blir feil å kreve at pasienten bare får ta opp ett spørsmål av gangen.

— Ikke sjelden tar pasienter opp alvorlige ting, som ikke kan vente, helt på tampen av konsultasjonen. Hva gjør man når pasienten på vei ut døren sier «forresten, jeg har en kul i brystet». Det er ikke noen god idé å lage en rigid regel om dette. Legen må heller lede konsultasjonen slik at tidsskjemet vanligvis holdes, og pasientene må ha forståelse for at det av og til sprekker.

Forbrukerrådet på sin side mener at pasientens behov må komme først - ikke legens.

— En lege skal verne menneskets helse, oglegen skal ivareta den enkelte pasients interesse og integritet. Pasienten skal behandles med barmhjertighet, omsorg og respekt, sier Haabeth Rygg.

Hun stiller spørsmål ved om ordningen strider med Legeforeningens etiske regler.

— Fastlegeforeningen må være enda tydeligere på at dette er helt uakseptabel praksis og i strid med samfunnsoppdraget de har. Praksisen må opphøre umiddelbart!

Bytt lege!

Fagdirektøren mener det ikke kan ha vært hensikten med regelverket at pasienter ikke skal få behandling fordi de har flere diagnoser.

— Dersom regelverket ikke fungerer etter intensjonen, så må det endres. Da må politikerne kommer på banen, sier hun.

Forbrukerrådet mener at særlig syke og eldre i små kommuner kan bli rammet.

— Å måtte reise langt frem og tilbake, er ikke bare upraktisk. Det kan til og med forverre sykdomsbildet, sier fagdirektøren.

Forbrukerrådet oppfordrer alle til å benytte seg av retten til å bytte fastlege:

— Inntil fastlegene får ordnet opp i denne praksisen, så anbefaler vi de som har muligheten til det, å bytte fastlege. Du kan bytte til en lege i en annen kommune hvis det er vanskelig å finne en annen fastlege i din bostedskommune, sier Haabeth Rygg.

Hva mener du? Diskuter saken under: