— Dette er heilt ubeskriveleg. Eg har leita gatelangs etter meteorittar heile livet. No har eg endeleg funne ein, seier forskar Jon Larsen.

Han klarer nesten ikkje å stå i ro i auditoret på realfagsbygget då han fortel studentane ved Universitetet i Bergen om funnet han gjorde denne veka. Sjølv omtalar han det som «det hottaste innan mineralriket».

Kvart døgn fell det 100 tonn mikrometeorittar ned på Jorda. Dei små steinpartiklane frå verdsrommet kan vere fleire milliardar år gamle og Ifølgje forskaren kan dei ta oss eitt skritt nærare svaret på om det finst liv på andre planetar.

- Dei finnast overalt

Å leite etter småstein frå verdsrommet har blitt ein populær hobby for mange. Og alle kan finne dei, meiner Larsen.

— Mikrometeorittar er overalt. På taket på huset ditt, på bakken og i lufta. Du har mest truleg trakka på ein meteoritt på veg til jobb i dag, seier forskaren.

Sjølv har han gått gatelangs og leita etter sokalla stjernestøv med magnetar i mange år.

— Kvar einaste ledig stund eg har er eg ute å leitar etter meteorittar. Det er heilt utruleg spanande.

Alt magnetstaven plukkar opp, tek han med seg i laboratorium og analyserer i håp om å få påvist at den mikroskopiske steinen kjem frå verdsrommet, og ikkje frå jorda.

  • Det er like spennande kvar gong eg får svar på prøvene. Mikrometorittar er utan tvil det hottaste innan mineralriket.

- Eit historisk gjennombrot

Nøyaktig kvar meteorittane stammar frå er enno usikkert, men at enkelte av dei er eldre enn solsystemet er det ingen tvil om, ifølgje forskaren.

— Me har jo forska på dette i Noreg i mange, mange år. Men det er jo først no me har fått vitskapeleg verifisert ein mikrometeoritt i Noreg også, seier Larsen.

Det kan nemleg vere særs vanskeleg å sjå skilnad på mikrometeorittar og til dømes metall.

Denne veka har den britiske professoren Matthew Genge i samarbeid med Larsen og Universitetet i Bergen, for aller første gong kunne slå fast at ein mikrometeoritt funne i Noreg er av utanomjordisk opprhav.

— Det er noko av det største som har skjedd meg. Eg har minst 20.000 mikrometeorittar heime, men dette er den første eg har klart å påvise at faktisk er ekte.

Steinen fann han i Breivik i Frogn kommune i fjor. Sidan har den vore på realfagsbygget på Universitetet i Bergen der Larsen har tatt uendeleg mange prøver.

- Me treng fleire nerdar

I følgje meteorittekspert, Morten Bilet, kan funnet av meteoritten vere med å bane veg for at fleire vil interessere seg for romforsking.

— Me treng folk som vil utdanne seg innan astrofysikk og romforsking. Me treng fleire nerdar rett og slett, seier Bilet.

— Me visste jo at me hadde mikrometeorittar i Noreg, men no er det påvist. Det kan ha mykje å seie for forskninga vidare.

Og Larsen skal ikkje slutte å leite sjølv om han har funne ein meteoritt.

— No er det berre å leite vidare. Til neste år håpar eg å ha klart verdas første atlast over mikrometeorittar, seier Larsen.

ENTUSIASTISK: Jon Larsen reiser denne veka rundt i Noreg og held foredrag om meteoritten han fann denne veka.