• Det er mye slurv og dårlig sikkerhet innen bygg og anleggsbransjen. Det må det slås ned på. Og det skal svi, sier regionalt verneombud Harry Eide.

— Har bedriften brutt arbeidsmiljøloven og vært uaktsom i sin virksomhet, så synes jeg 30.000 kroner overhodet ikke er mye, sier Harry Eide i Fellesforbundet Hordaland.

I 2001 anbefalte Arbeidstilsynet politiet å foreta en straffereaksjon mot Scandiaconsult Bergen med bakgrunn i ulykken på Kokstad.

Distriktssjef Kari Anne Birkeland i Arbeidstilsynet i Hordaland vil ikke si om hun synes dommen mot Scandiaconsult Bergen var for snill.

Eide i Fellesforbundet synes det er positivt at Arbeidstilsynet har vært så aktiv overfor byggebransjen de siste årene.

Ifølge Teknisk Ukeblad har det de siste syv årene skjedd flest dødsulykker innen bygg og anlegg. Tett etter ligger jord- og skogbruk. I fjor var det 13 dødsulykker innen bygg og anlegg i Norge.

— Vi må rette våre ressurser mot dem som ikke bedrer seg, sier distriktssjef Kari Anne Birkeland i Arbeidstilsynet i Hordaland.

Hun tror bøter må til for å få de notoriske unnasluntrerne til å skjerpe sikkerheten for arbeiderne sine.

— Vi ser at pålegg blir rettet opp når vi har tilsyn der og da. Men i neste runde finner vi de samme feilene hos de samme entreprenørene, sier Birkeland.

Tilsynet har frem til utgangen av oktober gjennomført 1044 inspeksjoner i Hordaland og Sogn og Fjordane, og gitt til sammen 1118 pålegg. På samme tid er det registrert 129 arbeidsulykker, og Arbeidstilsynet har vurdert 70 saker på oppfordring av politiet.

— Som oftest er det politiet selv som anmelder forholdene. Vi melder fra når vi finner grove brudd, sier Birkeland.

Ifølge avisen Nordlys meldes det hvert år om 30.000-35.000 arbeidsulykker i Norge. Ulykker der arbeidstakere blir skadet som følge av mangelfull systematikk i helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet er gjengangere.

— Vi må prøve å få til en holdningsendring i forhold til sikkerhet, sier distriktssjefen til BT.