Det er ikke spørsmål om det kommer et nytt ras. Det et spørsmål om hvor raskt det kommer, mener geolog Jann Atle Jensen.

– Jeg kan ikke si sikkert om det vil komme litt og litt, eller om det vil komme et nytt stort ras. Uansett må stedet sikres raskt. Jeg har underrettet Bergen kommune om dette, sier Jensen, som har vært på befaring i Lille Skjolddal, der et stort stein— og jordras gikk i går ved 19.15-tiden.

Fortsatt fare

Raset som i går gikk ved et boligområde , førte til at seks personer måtte evakueres fra husene sine. Dårlig drenering skal være årsaken til raset, og det er ifølge geolog Jensen fortsatt ikke trygt ved en fire meter høy mur ved bolighusene.

– Det er nå veldig ustabilt. Beboerne kan ikke oppholde seg ved sine inngangspartier, der rasfaren fortsatt er stor, sier han.

Løse steinblokker

Jensen forklarer at det fortsatt er den høye muren som utgjør størst fare. Denne skal ifølge geologen være i ferd med å gi etter.

– Jeg har anbefalt kommunen å rive ned deler av denne muren, og fjerne deler av rasmassen. Før det er gjort, er det ikke trygt. I tillegg er det noen løse steinblokker i fjellet over, som også må sikres før arbeidet kan starte, sier han.

Dramatisk

Beboerne i området beskrev i går hendelsen som skremmende.

— Vi hørte et kolossalt drønn. Da jeg gikk ut på terassen kjente jeg lukten av leire og røyk, fortalte Hilde Ottosen Svendsen til bt.no i går.

Tar affære

Byråd Øistein Christoffersen opplyser til bt.no at kommunen tar geologens henvendelse til etterreting.

— Vi kommer til å gi grunneier et pålegg om å sikre stedet så raskt det lar seg gjøre, sier han.

UTRYGT: Faren for nye ras er overhengende, mener geologen.
MMS / Jo Hjelle
- MÅ HANDLE: Geolog Jann Atle Jensen mener kommunen må sørge for sikring raskt.
MMS / Jo Hjelle