Men det koster penger, og det har ikke kommunen. Da blir det midlertidige løsninger, og de store investeringene blir stadig utsatt. Da hjelper det ikke så mye med flotte planer.

— Torget er viktig for kommunen, og å skaffe penger er en utfordring, sier Warlo, som administrerer den slunkne bykassen.

Haster med renholdet

Men noe må gjøres, uten store investeringer. Som det daglige renholdet og opprydding.

— Torget er som gulvet i et butikklokale, og det må vel være rent?

— Ja, det er opplagt, og dette må vi finne en løsning på omgående. Det er ikke lenge til turistene kommer. Tirsdag skal jeg ha et møte med Driftsselskapet for Torget, så da må vi diskutere det praktiske og få dette på plass. For fremtiden må vi skaffe penger til permanente tiltak, så det får vi ta opp med bystyret. Det vil jeg gjøre i god tid før ferien. Men ellers må jeg si at forsøplingen i Sentrum er et stort problem, folk er nødt til å skjerpe seg, sier Warlo.

Vil ikke love noe

— Men når det gjelder skurene, kan jeg ikke love noen rask avklaring. Alt koster penger, og er det noe kommunen mangler så er det nettopp det. Vi har arvet et stort problem fra mange år med underskudd, og det tar tid å ordne opp. Før det er det ikke mulig for kommunen å gjøre investeringer utenom det aller viktigste, som skoler og sykehjem. Kommunen er svartelistet og må faktisk ha godkjennelse fra fylkesmannen på den minste ting slik situasjonen er nå, sier Henning Warlo.

Da tenker han på de store planene for Torget, med faste installasjoner, nytt bossystem og toalettanlegg.

Planene snart klar

— Vi skal gripe fatt i problemet, sier Lisbeth Iversen, byråd for utvikling.

Da viser hun til reguleringsplanen for området som har vært til første gangs høring.

— Men for å fremskynde arbeidet for indre del, fra Blauwhopen til Zachariasbryggen, satte vi i gang en arbeidsgruppe i høst. Arbeidet deres skal være en videreføring av idekonkurransen for to år siden. Om kort tid skal de legge frem resultatet, og da kommer vi til å presentere strategiarbeidet for byrådet. Det er meningen at dette skal behandles i bystyret før ferien, sier Lisbeth Iversen.

Mandag skal hun ha et møte med Torgstyret for å diskutere resultatet denne arbeidsgruppen er kommet til. - Den lover vi å presentere så snart vi får tak i den. Kanskje vi skulle ha en skikkelig diskusjon på hvilket ambisjonsnivå vi ønsker for Torget? spør hun.

Men i mellomtiden får vi håpe at i det minste bossdunkene blir tømt, plassen spylt og unødvendig parkering av ubrukte vogner og annet estetisk søppel blir fjernet.

Verdensberømt

Hva mener så turistsjefen?

— For å si det rett ut, så ser det jævlig ut. Ole Warberg er en travel mann, og har ikke mye tid til å snakke med BT. Men i en rask telefon forteller han om noe som skjedde for et par dager siden.

— Jeg var på vei utover Bryggen med en kinesisk delegasjon. Plutselig spør de meg: «Where is the famous fish marked?»

— Lettet kunne jeg svare: «It's 500 meters behind us!».

Det regnet så mye at ingen ville snu.