27 millioner kroner var satt av til å bygge Sollien barnehage på Landås. Barnehagen skulle bygges i tre etter passivhusstandarder, og skulle være et forbildeprosjekt i Bergen.

Men anbudet som kom inn var på 35,5 millioner kroner, og det syntes Bergen kommune var altfor dyrt.

Dermed ble Sollien droppet som forbildeprosjekt.

Siden 2,5 millioner allerede var brukt på prosjektering av barnehagen som ikke ble noe av, ble det vedtatt at den nye barnehagen skulle bygges for 24,5 millioner kroner.

Er ikke overrasket

Men antatt kostnad på den nye barnehagen er på 34 millioner kroner, ifølge byrådets budsjettforslag for 2013.

«Årsaken til kostnadsøkningen er at barnehagen opprinnelig skulle være et forbildeprosjekt i Fremtidens byer, og utgifter til prosjektering påløp,» heter det i budsjettdokumentene til Byrådsavdeling for skole og barnehage.

— Det er kanskje ikke helt overraskende, sier FAU-medlem Chriss Bjorøy i Montana barnehage.

Montana barnehage har vært midlertidig i nesten seks år. Planen har vært at barna der skal over i nye Sollien barnehage når den står ferdig.

- Har tapt tid

Bjorøy er oppgitt over utsettelsen.

— Kostnaden er den samme, men de har tapt over ett års tid som kunne vært brukt til bygging. Barnehagen skulle vært ferdig i høst, nå står det at den skal være klar i årsskiftet 2013/2014.

Han syntes skissene til miljøbarnehagen så veldig lovende ut.

— Hvordan barnehagen de nå skal bygge vil bli, er ikke godt å si. Den vil koste like mye og ikke være like bra, sier han.

- Det haster

Leder i oppvekstkomiteen, Pål Hafstad Thorsen (AP), er ikke imponert.

— En av de strore utfordringene i Bergen kommune for tiden er å ha stram økonomistyring i prosjekter, og å ha en gjennomføringsevne som gjør at ting blir ferdig til prisen bystyret blir forespeilet, sier Thorsen.

Han mener at om kostnaden viser seg å bli omtrent den samme, bør byrådet holde seg opprinnelig plan og bygge som miljøbarnehage likevel.

— Det er ingen tvil om at det haster å få barnehagen på plass. Det er til stadighet forsinkelser i prosjektet, sier han.

Synes det er komisk

Ove Sverre Bjørdal, Sps gruppeleder i bystyret har stilt spørsmål til skolebyråden om den nye barnehagen.

— Jeg synes nesten det er komisk. At en utsetter saken i så mange år for å tro at den blir billigere, og så blir den ikke det, sier han.

Han viser til at Montana barnehage opprinnelig skulle stå i tre år, mens den nå har vært i drift dobbelt så lenge.

— Jeg hadde forventet at kommunen innledningsvis hadde en såpass grovkalkyle at en ante hvor stor forskjellen ville være mellom en miljøbarnehage og en vanlig barnehage, sier Sp-politikeren.

29 millioner

Byråd for eiendom og finans, Liv Røssland (Frp) avviser at den nye barnehagen vil bli like dyr som hvis den ble bygget som miljøfyrtårn.

— Anbudet er ute nå, og det ser ut som om vi vil ligge på 29 millioner kroner for hele prosjektet, sier Røssland.

Hun sier at kommunen er i kontraktsforhandlinger med valgt leverandør.

— Denne har både best og billigst løsning, og det ser ut til at prisen blir rundt 29 millioner. Det er ikke riktig at det blir like dyrt eller dyrere, fastholder byråden.

80 barn

- Hvorfor står det da 34 millioner i budsjettdokumentene?

— Det har vært en del av prosjektkostnadene. Men vi vet ikke det endelig før vi har hatt ute anbudet. Grunnen til at vi avsluttet prosjektet «Tid for tre» var at vi fikk få tilbydere, og prosjektet ble veldig dyrt.

Byråden mener økonomien ble bedre ved å gå bort fra en barnehage bygget i tre.

— Jeg mener det var riktig at det ikke var her vi skulle lage det prosjektet. Det får vi heller ta på et annet sted senere, sier hun.

Byggearbeidene vil starte rundt nyåret, og ett år etter det skal barnehagen, som vil huse 80 barn etter planen stå ferdig.

Hva som skjer videre med Montana barnehage er ikke endelig avklart. Byrådet har foreslått å omregulere den til permanent barnehage, men det er ikke endelig bestemt.

MIDLERTIDIG: Brakkebarnehagen på Montana ble satt opp i påvente av nye Sollien barnehage. Den skulle stå i tre år, men har vært i drift dobbelt så lenge.
Tor Høvik