Den Tide-ansattes mareritt startet da en mindreårig passasjer påsto athan hadde stilt personlige spørsmål, bedt om nummeret og holdthenne igjen på bussen.

Politiet tok kjøreseddelen og mannen gikk i seks uker uten lønn.Han fikk ingen hjelp fra det offentlige, og måtte låne av venner til livetsopphold.

— Jeg har aldri vært borti en liknendesak i hele landet. At politiet beslaglegger kjøreseddelen, er også helt nytt,sier forsvarer Linda Jæger i Yrkestrafikkforbundet til bt.no.

Alenei bussen

Sjåføren og fornærmede var alene i bussen, og videoen fra bussenvar et sentralt bevis. Den stemte ikke med jentens forklaring, og i februar komkjennelsen fra Bergen tingrett:

«Begjæringen om kjennelse for beslag av kjøreseddel tas ikke til følge».

Det første mannen gjorde da, var på å troppe opp påpolitistasjonen for å få tilbake tillatelsen til å kjøre buss, ifølge Jæger.

— Saken har vært en kjempestorbelastning for min klient. Førerkortet skulle aldri vært beslagslagt i utgangspunktet, sier hun.

Han er tilbake i fullt arbeid hos oss. Han har vært her icirka ett år, og vi har ikke noe å utsette på ham. Kaare Enæs i Tide

Tingretten var klar, men påtalemyndigheten anket - og tapteigjen. Gulatinglagmannsrett fastslår at jenten ikke snakket sant, og påpeker at hun endret forklaring underveis.

— Videoovervåkning er veldig viktig,også for sjåførenes sikkerhet, sier kommunikasjonsleder i Tide, Kaare Enæs.

Tilbakei fullt arbeid

Han sier at selskapet er fornøyd med at retten harkonkludert med at det ikke er grunnlag for å holde på kjøreseddelen.

— Han er tilbake i fullt arbeid hos oss. Han har vært her icirka ett år, og vi har ikke noe å utsette på ham, sier Enæs.

Hvis du trodde at saken var over med dette, så åpnetpolitiet også straffesak mot mannen. Den kommer opp i juni.

«Vi måvurdere bevisene på nytt»

Advokat Jæger krever at politiet henlegger saken. De klarteikke å etablere såkalt sannsynlighetsovervekt (over 50 prosent) ikjøreseddelsaken, i en eventuell straffesak må de fjerne enhver tvil.

— Vi må gå gjennom saken en gang til og vurdere bevisene. Vihar ikke tatt endelig stilling, sier politiadvokat Karsten Kruger Engedal.

- Hvavil du ellers si om at dere har tapt to ganger i retten?

— Det er ikke så mye å kommentere. Vi må ta det tiletterretning og gå gjennom dokumentene på nytt.

Advokat Jæger er meget kritisk til påtalemyndighetensarbeid.

— Jeg kan ikke skjønne hvorfor de kjører saken videre. Det var en sjeldenttydelig kjennelse. Jeg vil si til politiet at de bør henlegge saken, slik at vifår en slutt på dette. Jeg kan ikke forstå hvordan han skal bli dømt, sierJæger.

Krevererstatning

Hun varsler også erstatningssak. Sjåføren tapte rundt 50.000kroner i tapt inntekt på de seks ukene han gikk uten kjøreseddel.

Kaare Enæs i Tide sier at slike saker er svært uvanlig.

— Det forekommer at passasjerer henvender seg om uønsket oppmerksomhet,men det er ytterst sjelden, sier han.

At det fortsatt kan ende med straffesak, får ingen konsekvenserfor arbeidsforholdet.

— Så lenge han har kjøreseddelen og papirene i orden, ser vi ingen grunntil at han ikke kjøre, sier Enæs.

Sjåførenselv ønsker ikke å snakke med bt.no før saken er endelig avgjort.

FORNØYD FORSVARER: Linda Jæger
YRKESTRAFIKKFORBUNDET