Overlege Tor Grimstad forteller at Bergen legevakt opplevde stor pågang sist søndag og mandag. Denne helgen har det gått roligere for seg. Både torsdag, fredag og lørdag har mellom 40 og 50 pasienter fått bekreftet influensasmitte på legevakten.

— Og hvis det er influensa, er det i praksis svineinfluensa i disse tider, sier overlegen.

Ekstra beredskap

For en uke siden var det mer kaotisk. På en vanlig dag er mellom 200 og 300 pasienter innom legevakten, inkludert bydelsstasjonene, men sist søndag kom hele 340 pasienter - og 98 av disse fikk influensadiagnosen.

Et par dager senere lå det 30 personer med mistenkt eller bekreftet svineinfluensa på Haukeland universitetssykehus, 16 av dem ble innlagt i løpet av ett døgn.

— Det har ikke vært kaotisk. Pågangen har roet seg utover i uken, selv om det ser ut til å være litt mer i dag enn de foregående dagene. Og vi har ekstra beredskap, om det skulle bli nødvendig, sier Grimstad.

Få må legges inn

Han understreker at de færreste blir alvorlig syke.

— Det er bare et fåtall som trenger spesiell behandling og må inn på sykehus.

Haukeland Universitetssykehus har ikke oppdaterte tall på innleggelser før i morgen. Fredag var 26 pasienter innlagt med svineinfluensa, 24 av dem på sengepost og to på intensivavdelingen.