Det sier Klaus Finne, avdelingsleder for teknikk ved Hjelpemiddelsentralen i Hordaland. Han vedgår at det har hopet seg litt opp.

Finne opplyser at han har mottatt en henvendelse fra Landås skole med henstilling om å ta tak i saken.

— Og det har vi gjort. Allerede torsdag eller fredag i denne uken har vi bestilt fagfolk fra leverandøren av utstyret. De skal gå over alle walkerne og justere dem for hver enkelt barn.

Finne forteller at tilgangen på teknisk personell som kan utføre jobben med denne type tilpasning vil bli bedre ved Hjelpemiddelsentralen i Hordaland fra høsten av. Rutinemessig skal alt utstyr korrigeres minst to ganger i året.

Omkring hundre barn i Hordaland er avhengige av å få tilsvarende utstyr tilpasset og korrigert jevnlig.

  • Vi får stort sett veldige gode tilbakemeldinger fra foreldre både på funksjonen og servicen i tilknytning til dette spesielle hjelpemiddelet, sier Finne.