Når ulykker lammer bergenstrafikken, noe de gjør så å si hver eneste dag hele året, blir det sjelden flyt igjen før redningsbilen har fjernet de involverte kjøretøyene.

Byråd for byggesak og bydeler, Øistein Christoffersen, mener brannvesenet bør kunne gjøre denne jobben.

— Det handler om å få bilene vekk, ut av veibanen eller ut av tunnelen, til nærmeste busslomme eller noe lignende, sier han.

Liv og helse først

Byråden er selv en av dem som blir sittende i kø når det skjer noe i Fløyfjellstunnelen. Mandag denne uken ble han, i likhet med 18.000 andre bergensere, kraftig forsinket til jobb. Christoffersen måtte avlyse de to første møtene sine.

— Når trafikken står, får det store ringvirkninger. Folk mister flyet og kommer for sent på jobb - og det koster samfunnet store summer, sier han.

Han understreker at liv og helse selvsagt må komme først. Men der det er mulig, vil han at brannvesenet skal kunne fjerne biler og vrakdeler.

— Bergen brannstasjon ligger strategisk til, og kan nå hele byen på kort tid. Hvis de kan rykke ut med en bergingsbil også, er det en kjempefordel, sier Christoffersen.

Forslaget skal første gang ha blitt diskutert da fylkesmannen inviterte til et møte om beredskap på hovedbrannstasjonen i Bergen 19. juni 2008. Til stede var blant andre ordføreren i Bergen og ordførerne i omegnskommunene rundt, og ideen skal ha blitt godt mottatt.

- Vi er klare

Og brannvesenet er med. De har kapasitet og vilje til å utføre denne tjenesten, forteller konstituert brannsjef Karl Otto Nesdal.

— Og vi drar uansett ut til ulykkesstedene i de fleste tilfeller og har folk på stedet, sier han.

Han understreker at det ikke vil konkurrere med bergingstjenesten i dag. Brannvesenet ønsker å utvikle kompetansen og tjenesten i samarbeid med bransjen.

— Det er snakk om få ryddet veien, ikke slepe biler til verksted, sier Nesdal, som mener det vil bety mye for trafikken.

— Se bare på de siste dagene, med kollisjoner i Fløyfjellstunnelen, Løvstakktunnelen, mot Nordhordland og mot Sotra. Dette er pulsårer i veisystemet. Når det skjer noe der, stopper trafikken umiddelbart, sier han.

Nesdal er ikke minst opptatt av sikkerheten. Køene forhindrer også utrykningskjøretøy.

— Vi står i de samme køene. En del av spørsmålene rundt tjenesten er politiske beslutninger. Men Bergen brannvesen ønsker innenfor våre rammer å bidra til en slik løsning. Vi ser behovet og er klare til å stille opp, sier Nesdal.

Hvem skal betale?

Det kan bli et problem å finansiere utrykningsbilen. Byråden påpeker at årets budsjett for lengst er spikret, og ønsker å skaffe penger sammen med andre.

— Jeg håper næringslivet vil bidra, og mener det er i dets interesse. Mesteparten av samfunnskostnadene går på arbeidsgiver, de færreste blir trukket i lønn hvis de kommer for sent på jobb på grunn av en stor trafikkulykke, sier han.

Se også bt.nos interaktive kart, der leserne selv har merket av hvor de opplever størst problemer i trafikken.

Byråden mener det ikke vil føre til ekstra driftskostnader, fordi kompetansen og folkene allerede er der. Pengene trengs til å investere i og vedlikeholde et egnet kjøretøy.

— Jeg er helt enig. Dette vil være en god investering i forhold til samfunnskostnadene, sier Nesdal.

Brannvesenet er i ferd med å utvikle en redningstjeneste for Bybanen. Da trenger de utstyr og folk til å kunne hjelpe dersom noen for eksempel skulle havne under en Bybane-vogn.

— Utstyr som kan brukes der, kan også rykke ut for å vekk lettere biler som blokkerer veien, sier konstituert brannsjef Nesdal.

Sjekk oppdaterte veimeldinger her!

Et godt forslag? Hva mener du?

Erlend Langeland Haugen
Rune Christophersen
Bergen kommune
Erlend Langeland Haugen
KØ: Slik var trafikken på Puddefjordsbroen en time etter uhellet.
Erlend Langeland Haugen
TRAFIKKAOS: En kollisjon i Fløyfjellstunnelen mandag morgen stengte tunnelen i to timer i sørgående retning.
Erlend Langeland Haugen