— Situasjonen i vår klasse har vært helt ekstrem i år. På miljø- og ressursfag har vi måttet jobbe helt alene med prosjektoppgaven, sier elevrådsleder Brekke.

Hun går i tredje klasse i allmennfaglig påbygg og står foran sin avsluttende eksamen om noen uker. Det siste året har hun hatt flere ulike lærere i gym og engelsk. Hun frykter at klassen hennes ikke får riktige karakterer når lærerne som skal sette dem, ikke kjenner klassen og arbeidet hver enkelt elev har lagt ned gjennom skoleåret.

Prosjekt kolliderer

Slåtthaug videregående skole er en av de skolene som kommer dårligst ut i undersøkelsen gjennomført av elevorganisasjonene. Det er særlig på yrkesfag at situasjonen har vært ille. To elektrofaglærere har sluttet uten at skolen har klart å erstatte disse.

— Når vi mangler lærer kommer det gjerne noen fra ledelsen inn i begynnelsen av timen og forteller hva vi skal jobbe med. Så går de og kommer tilbake i slutten av timen for å låse, sier Sælemyr som går i første klasse elektrofag.

Elevrådsrepresentantene har full forståelse for at lærere kan bli syke eller finne seg en annen jobb, de synes likevel ikke systemet på skolen er godt nok for å sikre undervisningen for elevene.

- Tilstrekkelig undervisning

Elevinspektør Jan Valland har vært på møte med elevrådsstyret og kjenner til situasjonen.

— Lærere som slutter er vanskelige å erstatte, yrkesfaglærerne har gode tilbud om bedre betalte jobber på utsiden av skolen. Elevene sier at det ikke er deres problem, og det har de i grunnen rett i, sier Valland.

Skolen jobber nå med å skaffe lærere til neste skoleår, samtidig som de prøver å bygge opp en vikarbank i samarbeid med andre skoler.

— Har elevene fått tilstrekkelig undervisning til å bli meldt opp til eksamen i år?

— Vi mener at vi har et grunnlag for å melde de opp til eksamen og at vi kan gå god for at elevene har gjennomgått pensum.

NEI TIL SELVSTUDIE: Skolen kan gjerne hevde at vi har ansvar for egen læring. Men det er mange som ikke er modne nok til å klare et selvstudium, mener Camilla Brekke og Stein Are Sælemyr i elevrådsstyret på Slåtthaug videregående skole.
Høvik, Tor