Under et hussalg nylig ikke langt fra dagens Sotrabru, hadde alle på visning det samme spørsmålet:

– Hvor skal den nye broen komme, sier Jan Erik Guldbrandsen, megler i Fana Sparebank Eiendom.

– Mange ville rett og slett ikke by på grunn av usikkerheten, sier han.

Det huset var likevel et stykke unna. Verre er det for dem i umiddelbar nærhet, mener Guldbrandsen.

– Vi har et hus til salgs rett der traseen går. Det er ingen som vil kjøpe der det kan bli ekspropriert. Så lenge ingen vet hvilken side broen skal komme på, er det for usikkert, sier megleren.

– Usikkerhetsmomentet er der. Når den nye broen er fremme i media, blir det hyppige spørsmål om hvor broen skal ligge, sier Dag Jonny Johannessen i DnB NOR Eiendom.

Samtidig er også kork og kø et tema for svært mange på visning i området, og Johannessen tror en ny bro på den måten vil være positiv for området i sin helhet.

– Men for dem som er aller nærest, er det vanskelig. Ingen ønsker å kjøpe noe som sannsynligvis vil bli et problem, sier Johannessen.

Brolokalisering har vært tema også når Krogsveen har hatt visninger, forteller Fredrik Søreide.

– Det har konsekvenser for dem som ligger nærmest de nye brofestene. Det er en fordel om det snart kommer tydelig frem hvor broen skal ligge, sier Søreide.

Det samme problemet kom da Askøybrua skulle plasseres.

– Også da var det skepsis i markedet. Det er positivt at trafikkorkene vil avta. Men samtidig får dette store konsekvenser for de nærmeste, sier Søreide.