Kommunen har ikke varslet grunneiere om den nye arealplanen.

Mange grunneiere i Bergen kan få en ubehagelig overraskelse etter at bystyret har vedtatt arealplanen 25. juni. Planen berører tusenvis av grunneiere, men de har ikke fått direkte informasjon fra kommunen om hva som skal skje. I stedet må de selv følge med på internett.

— Det føles som et ran. Det minste de kunne gjort var jo å sende et brev og fortelle hva de planla, sier Bjørg Jensen Mindestrømmen, og ser utover det tidligere gårdsbruket.

Visste ingenting

Tomten ved Håkonshella har vært i familiens eie siden 1850-årene. I 1974 ble gårdsdriften nedlagt. Området har hittil vært uregulert. Nå vil kommunen gjøre det til såkalt LNF-område. Det betyr at det blir umulig å bygge nye hus på eiendommen.

— Vi må vel snart spørre om lov for å gå over vår egen mark, sier sønnen Tom Jensen.

Bjørg har flere barnebarn, og håpet at noen av dem kunne bygge seg hus på eiendommen.

Hun og resten av familien ante ingenting om planene før de fikk en telefon fra en privatperson som fortalte om det som var på gang. Kommunen informerte aldri om at arbeidet med ny arealplan ville innebære store endringer for grunneierne på Håkonshella.

I dag har komité for miljø og byutvikling ekstramøte der den skal behandle forslaget til kommuneplanens arealdel. Deretter er det meningen at bystyret skal vedta planen på sitt møte om en uke.

Bjørgs nevø Jan-Henri Jensen vil stille på møtet for å prøve å få politikerne til å utsette saken, slik at grunneierne kan inngå et samarbeid med kommunen.

Friområde ble bossplass

— Vi skjønner at vi ikke kan bygge ned strandsonen. Men her er det snakk om en familie som har fulgt reglene i 150 år og som ikke har noen planer om storstilt utbygging, sier han.

Også tidligere har Bjørg og familien avgitt store arealer til kommunen som friområde. En poll nedenfor ble friområde på 80-tallet. Der står det nå en kassert bil, og bosset ligger strødd.

— Når man ser hvordan kommunen forvalter sine friområder, er det ikke særlig fristende å få et slikt i hagen, sier Jan-Henri og Tom Jensen.

Også flere naboer i Håkonshella blir berørt av arealplanen, uten å ha blitt informert. Men de er ikke alene. BT har snakket med grunneiere andre steder som har lignende historier. En bonde i Fana oppdaget ved et tilfelle at størsteparten av gården var foreslått som friluftsområde.

- Altfor høyt tempo

Bygningsingeniør og tidligere Ap-politiker Terje Ledahl er konsulent for flere grunneiere. Han mener kommunens informasjon har vært altfor dårlig.

— Det er høyt tempo og null kommunikasjon. Jeg tror ikke politikerne vet hva de skal vedta, sier han.

Selv leverte han forslag til endringer på vegne av tre ulike oppdragsgivere. Siden hørte han ingenting, før kommunen kom med sitt andre høringsutkast. Ledahl mener dette er et brudd på plan- og bygningsloven, der det heter at «berørte enkeltpersoner og grupper skal gis anledning til å delta aktivt i planprosessen».

— De må i hvert fall kunne svare dem som har henvendt seg. Det er vanlig saksbehandling. I stedet virker det som om det er om å gjøre å få planen vedtatt så raskt som mulig, sier Ledahl.

odd mehus