• Det fosser inn vann fra elven i hagene våre, sier beboer i Ytre Sandviken.

Det er meldt om oversvømmelser flere steder i Hordaland fredag ettermiddag og kveld. Årsaken er de store nedbørsmengdene som har falt over Vestlandet.

— Vi har vel ikke helt kontroll, det kommer vann her og der. Men vi har pumper og folk ute, sier Geir Bøe, vaktkommandør ved Bergen brannvesen, til bt.no i 23-tiden fredag kveld.

Han forteller at brannvesenet er på plass i Helleveien, Furubakken og på Askøy etter meldinger om oversvømmelser. De har også vært ute i Solheimsviken i samme ærend.

— Det er snakk om vann utenfra som trenger inn i hus, sier Bøe.

NVE: Fare for flom

NVE har sendt ut flomvarsel for Vestlandet denne helgen. Det ventes raskt økende vannføring fra fredag ettermiddag og kveld og utover dagen lørdag, spesielt i ytre og lavereliggende strøk i Hordaland og Rogaland nord for Boknafjorden.

— Mye vann i bakken, kombinert med intens nedbør, gir økt sannsynlighet for jordskred, skriver NVE.

Hvis prognosene til Vervarslinga på Vestlandet slår til, kan Bergen alene få 80 millimeter nedbør i løpet av lørdagen.

Klokken 18 fredag kveld fikk brannvesenet melding om en lekkasje i Ytre Sandviken. Det fosser vann nedover Gamle Breivikveien like nedenfor Statoil-stasjonen i Helleveien.

— Det renner nå en elv gjennom hagene til folk, forteller en beboer i området.

Pumper på spreng

Brannvesenet har rykket ut til stedet.

vann6.jpg
ERLEND L. HAUGEN
vann7.jpg
ERLEND L. HAUGEN

— Vi er på vei til stedet med en pumpe for å assistere, sier vaktoperatør Torstein Neraas ved Bergen brannvesen.

Årsaken til de store vannmassene er anleggsarbeid, i kombinasjon med store nedbørsmenger. Bergen kommune holder på å rehabilitere vann- og kloakkrør i området, og for å komme til rørene, har de stoppet en elv som vanligvis renner forbi der.

Det er denne elven som nå har flommet over og rent inn i hagene til folk.

Vaktoperatør Neraas sier brannmannskapene er så travle at de ikke har hatt tid til å melde fra om hvordan arbeidet går.

— De sprengjobber for å få det ordnet så fort som mulig. Det regner jo ganske kraftig ute, sier Nerås.

Brannvesenet har satt opp en betydelig mengde pumper og slanger for å lede elven ned i bekkalokkene i nærheten, men pumpene klarer ikke å ta unna de store vannmassene.

- Irriterende

Brannvesenet arbeider fredag kveld på spreng for å få unna vannet.

— Pumpene til brannvesenet klarer ikke å ta unna alt vannet. Nå renner det ned i bekkalokk og inn i hagene, sier en nabo.

— De som arbeidet her har gitt opp og dratt sin vei. Det er forferdelig irriterende, sier en av beboerne i Gamle Breivikveien.

Også folk fra kommunens vann— og avløpsetat er på stedet.

— De holder på å jobbe, og har jobbet i hele kveld. Vi håper at vi får det under kontroll i de nærmeste timene, sier Trym Trovik, prosjektleder i vann- og avløpsetaten, litt etter klokken 23.

PUMPER: Brannvesenet har plassert ut flere pumper, men de klarer ikke å ta unna vannmengdene.
ERLEND L. HAUGEN