Vårt inntrykk er at alle vil det beste for Torget, men det tar for lang tid å få skikk på sakene. Flere ting tyder på rot, motstridende interesser og uklare ansvarsforhold. Mens kommunen skylder på økonomien, tar noen skjeen i egen hånd. De vil ikke vente lenger.

— Jeg tror ikke økonomien er det største problemet, sier Ole Warberg, «turistsjefen» i Bergen, som egentlig har tittelen reiselivsdirektør.

Trenger et utstillingsvindu

— Jeg har fått flere signaler på at fiskerisektoren vil være med å utvikle Torget for å promotere produktene sine. Torget er jo allerede et utstillingsvindu, men det kan bli så uendelig mye mer enn i dag. Tenk på alle turistene og reiselivsdelegasjonene vi har på besøk. De kommer her for å se, smake, filme og oppleve havets produkter. Fiskerisektoren har jo riktignok sine egne messer og lokaler, det er de nødt til, men tenk deg at de kan ta gjestene sine med til et torg der det finnes folk som møtes, trives og handler - i et levende, tiltalende miljø. Dette inntrykket tar turister og gjester med seg hjem, der de forteller og kjøper norske produkter til sitt eget matbord. Men da nytter det ikke med Torget slik det fremstår nå, med boss på land, skrot i sjøen, for ikke å snakke om kloakkutslipp rett under kaikanten, feilparkerte biler, pølse- og kebabboder, bosscontainere som lukter, billige plastmøbler, ølbokser, støv og rusk, og til slutt fisk i kummene som er full av sår. Dette er rett og slett døden for turistnæringen. Ikke rart at noen oppfatter oss som barbarer.

Ole Warberg snakker rett fra leveren.

— Hvis private aktører skal bidra økonomisk, må de også få uttale seg og være med å bestemme. Det må vi akseptere som en del av pakken.

— Hvem er disse aktørene?

— Det må de få lov å fortelle selv.

Ikoner

Turistbyen Bergen har noen særdeles viktige ikoner som vi må passe som smeder. De ligger som perler på en snor rundt Vågen. Det er ikke alle turistene som besøker Håkonshallen, men alle tar en tur på Fisketorget. Det er byens utstillingsvindu, og synonymt med Bergen.

— Dersom det skal være handel på Torget, må torghandlerne ha skikkelige forhold. Det som er bra for oss, blir også bra for turistene. Vi må skape levelige vilkår for handel, men innenfor mye strammere regler enn det vi ser nå. Torget kan ikke utvikle seg planløst. Det vi ser er rett og slett skandaløst. Hvor er estetikken? Torget og arealene rundt ser rett og slett ikke ut.

Ole Warberg vet at turistene kommer for å oppleve det originale, og det er det må vi rendyrke.

Særegenheten vår

— Vi forteller turistene at torghandelen har vært her i uminnelige tider, og det er jo riktig. Her har alltid vært handel med fisk og jordbruksprodukter fra omlandet. Frukt, grønnsaker, blomster, egg, håndverk, strikk, skinntøfler osv. Det er dette vi må rendyrke. Vi må for all del ikke la jalla-produktene spise seg utover arealet. Når de eter seg inn på Fisketorget har vi tapt. Okei da, jeg er for mangfold, men dette må være i utkanten, helst på Strandkaien. I dag tillater vi altfor mye på Torget. Jeg har også en følelse av at mange gjør som de vil, og ikke bryr seg.

— Hva mener du med jalla-produkter?

— T-skjorter og andre ting som du finner over hele verden. Dette hører ikke inn i det originale konseptet som turistene kommer for å oppleve. Det jeg mener er at vi må posisjonere oss slik at vi kan vise noe som er annerledes enn andre steder. Derfor må vi satse på det autentiske.

Anarkiet rår

— Hva med planene som politikerne lover å legge frem før sommeren?

— Det er positivt, og vi får se hva de ender i, men vi må få opp tempoet. I mellomtiden må vi være mye klarere på det daglige. Det stinker, bosset flyter. Det er katastrofalt. Jeg snakker stadig med reiselivsdelegasjoner, og de undrer seg. Ta for eksempel Tokyo, der finnes ikke bosspann, men heller ikke boss, for folk tar rusket sitt med hjem. Det er helt naturlig for dem. Tror du noen spytter på offentlig sted? Det forekommer aldri, det finnes heller ikke ett eneste tyggegummi å se på fortau eller gater.

— På meg virker det også som anarkiet rår. Men heldigvis har vi mange seriøse torghandlere, en av dem er fiskehandler Ragnar Fjellskål som du omtalte i søndagsavisen.

Bergen Reiselivsråd og Sentrumsforeningen eier hver vel tre prosent av aksjene i Torget AS. Største eieren er Bergen kommune med 51 prosent, mens Torghandlerforeningen har 34 og Bergen Næringsråd vel åtte prosent.