-Det flyter med urin og ekskrementer både i og rundt toalettene. Det går ikke anå trekke ned, det er helt uverdige forhold, sier en innsatt ved fengselet, somønsker å være anonym.

Etteret lynnedslag natt til onsdag forsvant vannet fullstendig fra fengslet. Etterlitt sildring i rørene onsdag ettermiddag var det slutt igjen.

-Men prikken over i-en er at innsatte som ikke har vasket seg på tre dager skalservere mat til nitti mann. Det er mange som sier de vil nekte å spise, siermannen.

Hanforteller at lukten begynner å bli ubehagelig.

-Vi får ikke dusjet eller vasket oss på noen som helst måte. Det stinker igangene og det stinker av folkene, sier han.

— Dårlig stemning

Ifølgemannen er luften dårlig på flere måter.

-Stemningen er forferdelig dårlig. De har et ansvar for oss, så klarer de ikkeen gang å gi oss ordentlig informasjon. Det henger en lapp her om at vannet erborte på ubestemt tid, det er alt vi har fått vite, sier han.

Det er ingen god situasjon. Vi venter på en snarlig løsning.

HaraldÅsaune, fengselsleder.

Denmener situasjonen begynner å bli helsefarlig.

-De hygieniske forholdene er elendige. Hadde mattilsynet kommet på inspeksjonhadde de stengt kjøkkenet ned på sekundet, sier han.

Deter nemlig de innsatte selv som står for forbereding og servering av maten. Utenvann får heller ikke de vasket seg.

- Vanskelige hygieneforhold

HaraldÅsaune er fengselsleder i fengselet. Han bekrefter at de fortsatt ikke har fåttvannet tilbake.

-Men det er feil at der ikke er vann i det hele tatt, vi har litt tilsig, sierhan.

Hanforteller at vanntilgangen i deler av fengselet er stengt av, men at alle hartilgang til de edle dråpene.

-I dag har det vært slik at enkelte av toalettene har vært tatt ut av bruk, menalle skal ha tilgang til toalett, sier han.

-Er det riktig at det flyter med ekskrementer?

-Det er vel kanskje å dra det litt langt. Men det er vanskelig å opprettholdehygienen når det er så dårlig tilsig, sier han.

Irritasjonsmoment

Fengselslederenforteller at de får maten levert fra en ekstern leverandør, før de innsattevarmer den opp.

-Alle de som håndterer mat får vasket seg. Men vi får ikke vasket bestikk og dentype ting, så de innsatte har måttet spise av papptallerkener, sier han.

Åsaunebeskriver stemningen i fengselet som «grei».

Mendet er klart at det er litt irritasjon over at man ikke får brukt toalettenesom normalt og at flere må dele de som er i bruk, sier han.

Ansvarshavendefor de 75 innsatte mener de har gitt tilstrekkelig informasjon.

-Vi har fortløpende kontakt med dem som jobber for å ordne opp i problemet, ogformidler informasjon via vaktene, sier han.

Vurderer tiltak

Sistemelding Åsaune har fått er at situasjonen snart skal være løst.

-Men situasjonen er ikke tilfredsstillende hvis det skal vare noe særlig lengrenå. Da må vi få tilkjørt vann fra andre. Dersom det ikke kommer vann i dusjenei løpet av morgendagen må vi finne andre måter de innsatte kan ta vare på sinpersonlige hygiene på, sier han.

Fortsatter ikke de hygieniske forholdene kritiske, ifølge fengselslederen.

-Men det er ingen god situasjon. Vi venter på en snarlig løsning.

IKKE KRITISK ENNÅ: - Men hvis det ikke bedrer seg til i morgen må vi vurdere tiltak, sier  fengselsleder Harald Åsaune. ARKIVFOTO: BERGENS TIDENDE