— Det er veldig vondt å ikke bli trodd. Jeg er avhengig av jevn oppfølging fra fastlegen min, sier Elén Støyva (26).

Hun sitter innpakket i et pledd i leiligheten på Midtun. De store persiennene i stuen holder det meste av dagslyset ut. Hun er følsom for lys og lyder. Noen ganger kjenner hun ikke igjen samboeren sin, eller klarer ikke å telle til mer enn tre.

I 2007 fikk Støyva diagnosen kronisk utmattelsessyndrom (ME) på Haukeland Universitetssykehus. Nå har paret nettopp flyttet tilbake til Bergen etter noen år i Oslo.

- Syk av å flytte

— Flyttingen har gjort meg alvorlig syk. Jeg fikk fakset en resept på smertestillende medisin fra fastlegen min i Oslo. Det har hjulpet meg veldig.

Hun har hatt tre ulike fastleger de siste årene, som alle har tatt diagnosen på alvor. I forbindelse med flyttingen måtte hun nok en gang bytte. Torsdag møtte hun opp til sin første time.

— Legen sa at ME ikke er en sykdom, og at jeg ikke kunne få medikamenter ut ifra det. Han mente jeg kanskje var deprimert, men jeg har vært gjennom grundige utredninger om det. Jeg sa at da har jeg ingen ting her å gjøre. Han svarte bare OK.

På grunn av tilstanden sin er Støyva ikke i arbeid. Uten en ny legeerklæring mister hun pengestøtten sin fra Januar. Nå prøver hun å finne en lege som er mer «positiv» til ME-diagnoser.

Doktor Aksel Tveråmo bekrefter legebesøket.

- Ingen sykdom

— Subjektive lidelser som ME er problematiske. Det er allmennlegene som skal behandle det, men det finnes ikke noe godt behandlingsopplegg, og vi vet ikke hva vi skal gjøre. Det er veldig vanskelig å komme frem til en enighet rundt dette.

Tveråmo er skeptisk til Harald Nyland som ga Støyva ME-diagnosen.

— Han har få kolleger med seg. Spesialister ser også bare på en veldig begrenset del. Vi allmennleger må få respekt for at vi kan si mer om samvirkning enn det spesialistene kan.

- Så hennes tidligere leger har tatt feil?

— Jeg kan ikke si at de har tatt feil.

- Støyva mener møtet var respektløst. Hva tenker du om det?

— Jeg mener det er viktig med god dialog. Legen kan ikke bestemme alt, og pasienten kan ikke bestemme alt. Men hvis vi overhodet ikke kan diskutere saken blir det konflikt, slik som i dette tilfellet. Tillit er veldig viktig. Uten det har vi ikke grunnlag for videre behandling.

Medisinsk mysterium

Tveråmo tror mange som i dag er langtidssykmeldt egentlig kunne vært i arbeid.

— Dette er et samfunnsproblem som det bør forskes mer på, sier han.

Det er mange fastleger som henvender seg til Haukeland og stiller spørsmål ved ME-diagnosene som er stilt.

— Dette er en ny diagnose og vi har liten klinisk erfaring. Dette medisinske mysteriet er blitt et folkehelseproblem, selv om det rammer relativt få, sier Harald Nyland.

Han anslår at mellom 20 og 30 pasienter rammes av ME hvert år i Hordaland. Dermed er det sjelden fastlegene møter på noen.

— For en fastlege er det uhyre viktig å utelukke at symptomene kommer av f.eks. kreft eller depresjoner som kan være dødelig. Jeg har veldig stor respekt for det ansvaret de har.

Nytt tilbud i høst

På oppdrag fra helseministeren jobber helseforetakene nå med å lage en standardisert ramme for hvordan potensielle ME-pasienter skal bli undersøkt, behandlet og rehabilitert. Dette skal være på plass i løpet av høsten.

— Fastleger og spesialister må først utelukke alt annet, og symptomene må vare i minst seks måneder. I dag er det nesten bare meg som stiller diagnosen ME, men etter at dette opplegget er på plass vil det nok bli flere.

Et rehabiliteringssenter på Nordås med leger, sosionomer, fysioterapeuter og ergoterapeuter vil stå for rehabiliteringen i Helse Bergen, i samspill med pasientens fastlege. Også Nav er med i samarbeidet.

— I det nye tilbudet vil pasientene også få en fysisk og psykisk funksjonskartlegging, på samme måte som hjerte- og lungepasienter. Dette er viktig både for økonomisk støtteordninger, og for at pasientene ikke skal belaste seg for mye.

- Ikke lytt til kroppen

Nyland sammenligner tilstanden med en bjørn som ligger i dvale.

— Det er ofte unge, aktive personer som plutselig blir koblet på lavenergi. De trenger jevnlig hvile, men utfordrer mange ganger seg selv for mye når de er i en god periode.

Ingvard Wilhelmsen driver hypokonderklinikken på Haraldsplass Diakonale Sykehus. Han forstår at mange leger er fortvilet, men sier det ikke er noen grunn til å tvile på Nylands diagnoser.

— Det er et kontroversielt tema. Det er ingen tvil rundt kriteriene for diagnosen, men pasientenes opplevelse av symptomene er jo subjektive.

Flere av Wilhelmsens kolleger driver kognitiv samtaleterapi som behandling for ME.

— De aller fleste kan komme seg ut av dette ved å jobbe med holdninger og atferd. Det er viktig å unngå katastrofetenkning. Ikke lytt for mye til kroppens signaler, da blir en fort helt passiv. En kan ikke hvile bort ME, sier han.