- Vi er klar over at mange innsatte i norske fengsler har psykiske plager, og det har vi nylig fått bekreftet i en rapport fra Helsedirektoratet. Vi har satt i gang tiltak, blant annet har vi forsterket vaktholdet rundt fire personer som blir sykere og sykere mens de sitter i isolasjon på Ila. Dette er noe vi jobber mye med og satser på, sier statssekretær VidarBrein-Karlsen(Frp) i Justisdepartementet.

- Hvordan samsvarer det med at regjeringen ber Kriminal­omsorgen spare inn 25 millioner kroner neste år?

- Det er ikke noen sammenheng mellom ressurskrevende innsatte og den innsparingen. Alle deler av offentlig sektor må effektivisere. Kriminalomsorg­en har et budsjett på over fire milliarder kroner, og på et så stort budsjett må det være rom for å effektivisere uten at det går ut over innsatte. Jeg ser ikke at det kan kobles til problemstillingen med innsatte med psykiske plager.

Gjøre ting smartere

- Hvordan bør denne effektiviseringen skje?

- Det går an å gjøre smartere innkjøp, transport og logistikk, for å nevne noe. Dette er nok Kriminalomsorgen selv de beste til å vurdere.

- Er det behov for å styrke bemanningen i fengslene?

- Jeg er usikker på hva jeg skal svare på det akkurat nå. Det er i alle fall behov for å se på hvordan vi tar vare på dem som er syke i fengslene. Det skal vi holde fokus på.

Flere fengselsplasser

- Hva tror du grunnen er til at Kriminalomsorgen selv peker på dårlig bemanning som et hovedproblem når det gjelder å håndtere syke og utagerende innsatte?

- Jeg lytter til hva de sier, så skal vi gå nærmere inn i de anbefalinger vi har fått. Vi må se på hvordan psykisk helse ivaretas. Bemanning kan være én faktor, og behandling en annen.

- Men dere lytter ikke til dem i neste års budsjett?

- Vi har utvidet antall fengselsplasser med 41, og med det følger også ekstra penger. Men utover det blir det ikke noen økt bemanning neste år.