Soløst føler seg som en kasteball i sparekampanjen ved Haukeland Universitetssykehus. Nå tar 53-åringen initiativ til en pasientaksjon for mer penger til sykehusdriften..

– Det er på tide at vi pasienter og pårørende står opp og sier ifra, sier Soløst.

Opprørsmøte

Hun vil starte aksjonen med et pasient— og folkemøte. Mandag formiddag oppfordrer hun alle pasienter og pårørende om å samles i foajeen i sentralblokken ved Haukeland Universitetssykehus.

Målet er å få politiske myndigheter til å forstå at det må bevilges mer penger til sykehussektoren. Venner og kolleger av Soløst har allerede startet mobiliseringen til folkemøtet.

– Vi kan ikke lenger finne oss i å bli behandlet på denne måten, sier Soløst.

Selv har hun mange års yrkeserfaring fra helsevesenet. For tiden er hun sykemeldt fra stillingen som lærer i helse- og sosialfag ved Bjørgvin videregående skole.

Invalidisert

Soløst bestemte seg for å ta initiativ til aksjonen da hun denne uken ble strøket fra ventelisten. 53-åringen har vært kronisk syk i fem år. Hun har store smerter forårsaket av utposninger i tarmen. De siste ni månedene har hun vært sykemeldt, fullstendig utslått av kvalme, betennelser, feber og kraftige magesmerter.

– Jeg er helt invalidisert. Fordøyelsen fungerer ikke lenger, sier hun.

Tidlig i vår ble hun satt på venteliste for å bli stomioperert. Både Soløst og legen hennes innså at utlagt tarm var det enste alternativet om hun skulle ha håp om varig bedre helsetilstand.

Men denne uken fikk hun beskjed om at det likevel ikke blir noen stomioperasjon. I stedet vil legene prøve om en pacemaker kan lindre smertene og bedre tarmfunksjonen hennes.

Jan Helge Seglem Mortensen, kirurg ved gastrokirurgisk seksjon, er fortvilet på Soløsts vegne. Han er ikke i tvil om at det er den økonomiske situasjonen, og ikke medisinske begrunnelser, som er årsaken til at Soløst er tatt ut av ventekøen for stomioperasjoner.

På et annet budsjett

– Ved den alternative behandlingen hun nå blir tilbudt, blir hun en del av et prøveprosjekt som finansieres direkte gjennom Helse Vest som formelt eier Helse Bergen. Dermed belaster hun ikke sykehusets ordinære operasjonsbudsjett, sier Mortensen.

Han sier det er usikkert om pacemakeren vil gi henne lindring. Derfor mener han at operasjon ville være den beste behandling i hennes tilfelle.

Mortensen har også forsøkt å få satt henne på operasjon tidligere i vinter.

– Men stomioperasjoner er ikke definert som nødvendig helsehjelp. Derfor har det vært umulig å gi henne prioritert plass i køen.

Mortensen sier han har flere pasienter som er i nesten samme situasjon.

– Deres situasjon bekymrer meg.

– Fysisk og psykisk knust

Soløst er svært forundret over begrunnelsen fra sykehuset.

– Rent prinsipielt spør jeg om det er andre enn pasientens personlige lege som har kompetanse til avgjøre hvilken behandling som er best for hver enkelt.

Hun er sikker på at hun ikke er den eneste som opplever at de blir sykere og sykere fordi sykehusene ikke har råd til å prioritere dem i behandlingskøen.

– Jeg anser meg selv som en person med store ressurser, men nå er jeg i ferd med å bli knust både fysisk, psykisk og økonomisk. Dette går ikke lenger, sier Soløst.

Hun appellerer nå til pasienter og pårørende om å vise at de slår ring om sykehuset sitt.

KASTET UT AV KØEN: Gerd Soløst (53) ventet på operasjon i ni måneder. Nå er hun kastet ut av køen, og tar initiativ til en pasientaksjon for mer penger til sykehusdriften.
Lars Harald J. Kristiansen