Cirka klokken 11 onsdag la aktor ned sin påstand i drapssaken. Han omtalte saken som et «normaldrap», som har en normalstraff på 12 års fengsel.

Han mener den tiltalte 36-åringen må dømmes til tolv år i fengsel.

Strafferabatt

Det meget spesielle i saken er at en straffskjerpelse trådte i kraft samme dag som Trond Kristian Johannessen (35) ble dødelig knivstukket.

Aktor mener denne loven var formelt trådt i kraft da knivstikkingen skjedde.

Aktor trakk også frem at tiltalte skal ha straffrabatt for å ha tilstått, men poengterte samtidig at tilståelsen kom forholdsvis sent.

— Han er blitt dratt inn i tilståelsen noe motvillig, men skal ha rabatt. Tilståelsen har betydning, ikke minst for tiltaltes bror, som var medsiktet i saken, sa aktor.

Overfor retten antydet han cirka ett års rabatt for tilståelsen.

36-åringen sto også tiltalt for forsøk på knivran av en bussjåførromjulen 2009, sammen med en annen. Aktors straffeforslag omfatter også dette forholdet.

Bistandsadvokat Stein Erik Ottesen la i sin prosedyre ned påstand om at tiltalte skal dømmes til å betale oppreisningserstatning, oppad begrenset til 200.000 kroner, til avdøde Trond Kristian Johannessens mor.

Troverdighet

— Min oppfatning er at det avgjort er noe her som vi ikke skal få vite, sa aktor Stolt-Nielsen i sin prosedyre.

Punkt for punkt gikk han gjennom drapssaken, og levnet tiltalte liten troverdighet. Tiltalte har blant annet forklart at han ikke husker hvorfor han knivstakk Johannessen, og pekt på beinhard festing og paranoia.

— Alt taler for at tiltalte husker mer enn han sier. Men det å være sørpe full er taktisk nyttig for ham. Hvis han forklarer seg om det faktiske i uoverensstemmelsen med avdøde, er det med en gang et motiv der, og et forsett for å knivstikke ville med en gang ligget mye nærmere, sa aktor.

- Ikke så full

— Han kjørte en kniv til skaftet i overkroppen på Trond Kristian Johannessen, og Johannessen døde av det. Det er det saken handler om når vi tar bort all jussen. Jeg tror ikke tiltalte var så full, heller, sa aktor Stolt-Nielsen.

Han viste blant annet til at en erfaren drosjesjåfør som kjørte tiltalte og lillebroren etter knivstikkingen, ikke kjente alkohollukt av dem.— Ruselementet hos tiltalte er betydelig overkommunisert, sa aktor.

Så fulgte han opp med en kaskade av kritiske bemerkninger til tiltaltes troverdighet - og hans oppførsel før og etter knivstikkingen:

  • Hvorfor husker tiltalte relativt godt fra før og etter møtet med Johannessen, men nesten ingenting fra møtet med ham?

— Og midt i dette svarte hullet er det én ting han husker, at han prøvde å stikke i armen. Er det sannsynlig at han skulle huske en slik detalj, men ikke noe annet? Nei, svarte aktor på sitt eget spørsmål.

  • Tiltalte har forklart at han og avdøde ikke hadde noe uoppgjort. Aktor på sin side mener både vitneforklaringer og overvåkingsbilder av tiltalte og Johannessen viser aggressivitet.
  • På videoen fra blokken ser jeg 7-8 utfall mot Johannessen i de to minuttene videoen varer, sa aktor.

— Hele holdningen er preget av aggresjon, og den rettes mot Johannessen.

- Helt elendig

  • Hvorfor tok tiltalte med kniv ned fra leiligheten?
  • Tiltalte har begrunnet det helt elendig. Hva annet enn at han hadde hisset seg opp på Johannessen i forkant skulle ligge bak at han tar med seg kniv, spurte aktor.
  • Hvorfor rømmer tiltalte byen etter knivstikkingen, hvis han tror at han har truffet Johannessen i armen?

— Han har helt klart visst at Johannessen ble mer skadet enn det. Det å forklare seg om et stikk mot armen, er tiltaltes eneste utvei, og må ses i sammenheng med hans generelle troverdighet, sa aktor.

Drap?

36-åringens forsvarer , advokat Einar Råen, sa i sin prosedyre at klienten «skal bære et ansvar for det som er skjedd, også økonomisk».

— Spørsmålet er om han skal dømmes for drap. Hvorfor stakk han, var det med vitende og vilje, og utviste han forsett da han gjorde det, sa Råen som spørsmål til fagdommeren og hennes to meddommere.

Han brukte ellers mye tid innledningsvis på å gå gjennom rettssikkerhetsgarantiene.

— Det er ikke bestridt at min klient knivstakk Trond Kristian Johannessen. Det er heller ikke bestridt at Johannessen døde av det. Men det som påtalemakten skal bevise i saken er at det var i tiltaltes bevissthet at han knivstakk for at Johannessen skulle dø. Jeg kan ikke se at det er ført slike bevis, sa Råen.

Kniv mot overkroppen

Forsvarsadvokaten har tidligere sagt til bt.no at han mener klienten bør dømmes for forsettlig legemsbeskadigelse med døden til følge. Straffen for det kan ligge mellom tre og fem års fengsel.

Råen mente også at aktor hadde trukket farligheten av knivbruk mot overkroppen vel langt i sin prosedyre.

— Man fikk inntrykk av at et hvert knivstikk mot overkroppen er dødelig. Selv om man stikker med kniv mot en person, og personen dør av dette, er det ikke gitt at man skal dømmes for drap. Man kan ikke slutte ut fra det at hensikten var å drepe. Slik er det ikke. Klienten min skal ikke frifinnes for straffansvar, men frifinnes for forsettlig drap, sa Råen.