- Dette er én løsning på mange utfordringer, sier stortingsrepresentant Arne Sortevik (Frp).

Han sier en av de sentrale målsettingene i Nasjonal transportplan er å utvikle transportknutepunkter.

- Vi kan få tog frem til Norges nest største flyplass, det kombineres med ny godshavn, en nasjonal godshavn, og vi kan få en effektiv persontransport, sier Sortevik.

Statlig styring

Så sent som for en drøy måned siden tok han temaet opp i Stortingets spørretime.

- Samferdselsministeren (Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), red.anm.) viser til Jernbaneverket og konsekvensutredningene fra Statens vegesen. Men hvem styrer dem? Jo, nettopp Kleppa. Her må det statlig styring til. Det må tas et overordnet politisk ansvar og få dette på rett spor for å få løst de store transportutfordringene i bergensregionen, sier Sortevik.

600 millioner kroner

I likhet med NSB viser Sortevik til den økonomiske fordelen en togløsning vil ha for kommune— og fylkesøkonomien. Årlig mottar Oslo et statlig bidrag til kollektivtrafikk på tog på nesten 600 millioner kroner. Bergen, som har færre togskinner, får litt under 20 millioner kroner.

—  Dette er åpenbart skjevt og urimelig. Argumentet er at det er mye mer toglinjer i Oslo. Det kan rettes på ved å bygge toglinjer i bergensområdet. Man er svært opptatt av jernbane i Oslo og på det sentrale Østlandet, mens man på godt bergensk «driter» i jernbane i Bergen og bergensregionen, sier Sortevik.

- Uforståelig

Hvorfor bergens- og hordalandspolitikere ikke har stått mer på barrikadene for en togløsning, er uforståelig for Sortevik.

Nå mener han det åpner seg en ny mulighet.

– Utviklingen de neste 15–20 årene er viktige. Det er nå toget går. Det er synd hvis det ikke skal gå tog i Bergen, bare en dyr trikk.