— Han har vært her i vel et år, og vi har ikke noe å utsette på jobben han har gjort, sier daglig leder i Kirkens SOS Trondheim, Sveinung Tennfjord.

Telefonen er et tilbud til alle som er i en form for personlig krise. De som svarer skal først og fremst lytte, men også fungere som samtalepartner.

— Han har ikke de forutsetninger som skal til for å svare på denne telefonen slik han har det i dag. Kriser er ikke noe som diskvalifiserer folk, men det er viktig at de er bearbeidet og kommet på avstand, sier Tennfjord.

Han ble kjent med saken gjennom en politimann som tok kontakt for et par uker siden. Noen dager senere fortalte 39-åringen selv om sine problemer.

— Jeg er glad han tok det opp selv, men hadde selvfølgelig planer om å spørre ham, sier Tennfjord. Han mener det er et poeng at det som er skjedd i denne saken er noe tilbake i tid.

— Han har jo sendt meldinger som har plaget denne jenten helt inntil de siste dagene. Betyr ikke det noe?

— Hvis det er slik, så skulle jeg ønske at han hadde fortalt meg dette tidligere, sier Tennfjord.

— Hva skjer om han blir dømt i saken?

— Uansett hva han har gjort, så vil ikke jeg felle noen livslang dom. Det er mulig at han kan jobbe her seinere. Det må vi vurdere, sier presten.

Frivillige organisasjoner har ikke anledning til å be om vandelsattest eller psykologisk rapport når de tar inn medarbeidere. Tennfjord mener likevel at de har gode rutiner for å plukke ut telefonkontakter.

— De som vil arbeide for oss må skrive søknad og må gjennom en inntakssamtale. Deretter er det et 40 timers kurs. Til slutt må de ha flere prøvevakter med erfarne medarbeidere. Systemet er godt, men det er en sårbar øvelse å plukke ut de riktige menneskene, mener Tennfjord.

— Jentenes psykolog mener han er uegnet til denne type jobb. Hva tenker du om det?

— Det er trist hvis han ikke har klart å vise psykologisk innsikt i den saken, men det betyr ikke at han ikke kan ha innsikt i andre saker. Jeg har sett en annen og mer sårbar side av ham, sier Tennfjord.

Presten er opptatt av å ta vare på sin medarbeider, og føler ansvar for å støtte 39-åringen.

— Det er veldig beklagelig at Kirkens SOS er blitt dratt inn i denne saken, men jeg ønsker ikke å sparke bein under livet hans. Mannen har hatt en positiv utvikling. Han går blant annet på skole, sier Tennfjord.

TILLITSFULL: - Jeg ønsker ikke å sparke bein under livet til tiltalte. Mannen har hatt en positiv utvikling og går blant annet på skole, sier daglig leder i Kirkens SOS Trondheim, Sveinung Tennfjord. ARKIVFOTO: VEGARD EGGEN