Men han stiller seg heilt på linje med fylkesmann Oddvar Flæte i synet på makteslause små kommunar:

— Det er kjøttvekta som tel. I Nordfjord er det 30.000 innbyggjarar, og skal vi få effekt og kunne påverke sentrale myndigheiter må vi vera samla heile regionen, seier Hundeide.