— Hadde det ikke vært ekte kjærlighet, hadde jeg ikke orket å kjempe i tre år, sier Marit Hammatti Langhelle.

Langhelle og El Hassan Hammatti giftet seg i Marokko i januar 2010, vel to år etter at de traff hverandre på internett. I mars 2011 ga Utlendingsdirektoratet (UDI) avslag på søknaden om familiegjenforening, fordi de mente ekteskapet ikke var ekte. Men 24 mai i år kom gladmeldingen fra Utlendingsnemnda (UNE) om at Hammatti fikk komme til landet likevel. Og i sommer ble ekteparet endelig gjenforent.

- Det er diskriminerende

— Følelsen var ubeskrivelig. Det var vanskelig å tro at det var sant. Jeg slapp ikke taket i ham en eneste gang fra flyplassen og hjem. Jeg var redd han skulle forsvinne, sier Langhelle.

— Jeg er glad for at de tror på oss, at vi ikke lyver. At vi elsker hverandre og at vi ønsker å være med hverandre, sier Hammatti.

UDI slo fast at ekteskapet mellom Langhelle og Hammatti var typisk proforma fordi de mente at Hammatti kun ønsket opphold i Norge. UDI la også til grunn at det er 25 år mellom Hammatti og Langhelle, og at ekteskap mellom en eldre kvinne­ og en ung mann er ­«atypisk» i forhold til religiøse, kulturelle og sosiale normer i Nord-Afrika.

— Jeg synes det er diskriminerende. Bare fordi du er en eldre kvinne og gifter deg med en ung mann, så mener UDI at ekteskapet ikke er ekte. Hvorfor skal det være lettere for eldre menn å gjenforenes med unge kvinner, spør hun og legger til:

— Kjærligheten gjelder vel like godt for menn som for kvinner.

Informasjonssjef Bjørn Lyster i Utlendingsnemnda (UNE) kan ikke uttale seg om denne konkrete saken på grunn av taushetsplikten, men sier at alle ektepar får en helt ny og uavhengig gjennomgang av sin sak i UNE.

— I noen tilfeller omgjør vi UDIs vedtak basert på en annen skjønnsvurdering. I andre tilfeller kan det ha kommet nye momenter eller ny dokumentasjon som taler i klagerens favør, sier Lyster.

Enklere for menn

— Vi har merket oss at UNE under tvil har ment at det ikke er sannsynlighetsovervekt for at dette er et proformaekteskap. UNE er et selvstendig klage­organ og må selv forklare hvorfor de har kommet til en annen vurdering enn oss, sier Katinka Hartmann, fungerende områdeleder for familieinnvandrings­saker i UDI.

Men Hartmann bekrefter at det er enklere for utenlandske kvinner å få familiegjenforening med en ektefelle enn det er for menn.

— Årsaken til at flere kvinnelige søkere enn mannlige får avslag, skyldes først og fremst kravet til at den som det søkes familieinnvandring med i Norge skal kunne forsørge søkeren. Vi mener å se at kvinner av ulike årsaker har svakere tilknytning til arbeidslivet enn mange menn. De er blant annet ofte yngre, jobber noe mer deltid og er mer hjemmeværende, sier Hartmann.

Hun viser også til at det er langt flere kvinnelige søkere enn mannlige. I 2012 var det ca. 7000 kvinner som søkte oppholdstillatelse med en mann bosatt i Norge, mens antallet menn som søkte bare var 2530. Så langt i år har rundt 3180 kvinner søkt og ca. 1250 menn.

— I 2012 avslo vi 102 søknader på grunn av proforma og det var flere menn enn kvinner som fikk avslag. I første halvår i år, har vi avslått 30 søknader. Fordelingen mellom kvinner og menn er lik i 2013.

Stor pågang

Etter at det ble kjent at Lang­helle ble gjenforent med ektemannen, har hun fått enormt mange henvendelser fra folk som ønsker råd og hjelp.

— Det er så mange som er i samme situasjon, som også har kjempet i årevis uten resultater. Jeg anbefaler dem å skaffe seg en god advokat, og sier at de ikke må la seg bli tråkket på eller gi opp. Jeg synes også UDI bør gå grundigere inn i hver enkelt sak, slik at andre slipper å gå gjennom dette.