• I fordelingen av for eksempel kulturmidler er det ingen tvil om at Bergen har fått urettmessig lite, sa Erna Solberg. Valgdebatten på Det Akademiske Kvarter handlet kun om Vestlandet.

Den store vestlandsdebatten gikk av stabelen på Det Akademiske Kvarter klokken 18.30 Alle toppkandidatene fra Vestlandet — inkludert fire partiledere - brakte sammen for å debattere de store spørsmålene for Vestlandet.

Første del av debatten handlet om det mye omtalte vestlandsopprøret, men politikerne var derimot ikke enige i om dette opprøret virkelig eksisterer, og i så fall hva det består av.

— Regjeringen har behandlet Vestlandet dårlig. Nå kommer med de lovnader om statlige bygg og E39, men det er først etter at de har sittet i åtte år, mente Høyre-leder Erna Solberg.

Hun pekte også på at Bergen og de andre byene utenfor Oslo er skjevfordelt innen kultur.

— Det er ikke slik at man må ligge i Oslo for å ha status som en nasjonal institusjon, sa hun.

- Ikke et spesielt vestlandsopprør

Solberg fikk motbør fra Per Rune Henriksen i Ap, som i denne sammenhengen var nærmeste representant for sentralmakten.

— Da vi kom i regjering tok vi tak i problemet med skjevfordelingen innen helsesektoren, der Helse Bergen fikk mindre enn sin rettmessige andel. Det har vi klart å snu, og nå er Helse Bergen et av helseforetakene med best økonomi, viste han til.

Ap-mannen fikk faktisk litt støtte av Knut Arild Hareide i KrF.

— Jeg tror ikke det er et større vestlandsopprør enn det er opprør i andre landsdeler. Men det hjelper når vi politikere fra Vestlandet kjemper for landsdelen, for eksempel er andelen til Vestlandet i Nasjonal transportplan økt fra 12 prosent i forrige periode til 16 prosent i den kommende, pekte Hareide på.

Gjermund Hagesæter (Frp) mente vestlandsopprøret består av sinne mot statlige reguleringer, avgifter og manglende investeringer.

Audun Lysbakken (SV) var uenig, og hevdet at Vestlandet ikke var spesielt blått historisk.

— Høyres politikk er ikke bra for Vestlandet, men for Vestkanten i Oslo. Det er de som tjener penger på at formuesskatten forsvinner. Forrige gang Erna Solberg hadde makten som kommunalminister, måtte vestlandskommunene slukke gatelysene, sa Lysbakken.

— Det måtte Høyre-byrådet i Bergen da de skulle rydde opp i økonomien etter Ap, parerte Solberg.

Den siste olje

Blant spørsmålene var veien videre for industrien på vestlandet, og hva vi skal leve av etter oljen.

— Vi har et sterkt subseamiljø [undervanns oljeinstallasjoner, journ.anm.] i Bergen, og det vil vi fortsatt ha om 20 år. Men i tillegg må vi bredere tekologimiljøet generelt. Nye fagmiljøer utvikler seg gradvis, så vi må fortsatt satse på realfag og forskning og ut utdanning. Kompetansen kan brukes på flere områder, sa Erna Solberg.

Audun Lysbakken fra SV mente derimot at utsiktene ikke var like lyse.

— Vi er i ferd med å utkonkurere vår egen evne til å utvikle oss. Det er ikke i vestlandets interesse for å lene seg på oljen lengt mulig. Når oljetiden er over, vil det gå hardest utover vestlandet, så det er i vestlandets interesse å skape rom i økonomien slik at omstillingen kan omme i gang, sa Lysbakken.

Frp mente derimot at man burde la tingene gå sin naturlige gang.

— Evolusjonen til andre industrier må komme av seg selv. Vi kan forbedre rammebetingelsene, så vil dette komme av seg selv, sa Gjermund Hagesæter.

Venstres Terje Breivik mente et viktig tiltak for å få fart på den fornybare enegiindustrien ville være et testanlegg på vestlandet.

BT kommentator Frøy Gudbrandsen mente forskjellen på de rødgrønne og de blå kunne oppsummeres i om man skal forberede seg på omstilling, eller framskynde den.

Spørsmålet om sidemål

Etter hoveddebatten var det duket for dueller mellom to og to. Høyre er for å gjøre sidemålet valgfritt, mens SV er mot.

— Hvis sidemålet blir valgfritt vil det bli mye større glede tilknyttet det, sa Erna Solberg.

— Det handler om respekt for mindretallet i språkbruken, mente Audun Lysbakken.

— Språkforskning viser at jo mer språk du lærer, jo bedre blir man i språk, supplerte han.

— Spørsmålet er hva du skal lære. Du skal lære gleden av det store mangfollet av dialekter, men fokusere på hovedmålet, svarte Solberg.

Anders Nyland fra BA kommenterte følgende: - Det høres ut som nynorsk vil forsvinne med Høyre. Ingen karakter i nynorsk høres ut som en kvasinynorsk, sa han.

Duell om samferdsel

BT kommentator Frøy Gudbrandsen påpekte at i samferdselspolitikken er venstresiden generelt mer glad i pisken, mens høyresiden liker gulleroten.

— Det største problemet i samferdselspolitikken er at utbyggingen har vært stykkevis og delt. Det er for mye distriktspolitikk i veibyggingen, sa Venstres Terje Breivik.

— Hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt er et omstridt begrep. Jeg tror ikke noen kan nevne en nei som ikke burde vært bygget, sa SPs Kjersti Toppe.

— Men de kunne vært bygget mer effektivt, parerte Venstres Breivik.

Hvem er mest kristne?

— De som kommer hit skal tilpasse seg norsk kultur, ikke omvendt, sa FrPs Gjermund Hagesæter i duellen som ble kalt "Hvem er mest kristen?".

— Krf er uklare, og tillater bygging av morskeer og lignende, fortsatte han. Hagesæter viste til at Frp forsvarer den kristne kulturarven, og at mange reagerer på at andre religioner tar seg til rette i det norske samfunnet.

— Som kristen er religionsfrihet viktig, svarte Knut Arild Hareide i KrF.

Hagesæter trakk en parallell til Nord-Korea og religionsfrihet der, til stor oppstandelse i salen.

— Jeg tror mange kristne som stemmer Frp ikke har satt seg inn i programmet deres. Da ville de ikke stemt på dem, fortsatte Hareide, og viste blant annet til Frps syn på bioteknologi, skjenking og porno.

— Gjevnt over syntes jeg duellene var gjevne, men Hareide trakk det lengste strået i kristendomdebatten, mente Studentersamfunnets Yngve Høiseth senere.

- Hvorfor vil SV fjerne slike skoler som jeg går på?

Det spurte en elev fra Bergen kristne grunnskole om, da debattlederne åpnet for spørsmål fra salen.

— Loven åpner for livssyns- og pedagogisk forskjellige skoler. Men vi vil ikke ha en A og en B skole, svarer Audun Lysbakken.

Den modige eleven var ikke helt fornøyd med svaret, men fikk stor applaus fra salen for sitt bidrag.

- Å la oljen ligge vil ikke ha noen effekt

På spørsmål fra Thea Valler i salen om vi kan ofre litt av velstanden vår, for en lavere oljeproduksjon og lavere utslipp, svarte APs Per Rune Henriksen at:

— Å la oljen ligge vil ikke ha noen betydning for verdens klima. Vi har 0,5 prosent av verdens oljereserver. Vi må utvikle nye teknologier heller.

Erna håpet å unngå verferdskutt.

— Hvis ikke vi finner nye ting å leve av, så må vi kutte i velferden. Derfor må vi satse på ny teknologi, konkluderte hun.

I panelet satt:

Erna Solberg (H)

Knut Arild Hareide (Krf)

Liv Signe Navarsete (SP)

Audun Lysbakken (SV)

Per Rune Henriksen (AP)

Terje Breivik (V)

Gjermund Hagesæter (FrP)

Kjersti Toppe (SP)

Debatten gikk direkte på bt.no fra klokken 18.30 til 20:15.

I PANELET: Liv Signe Navarsete (Sp)
I PANELET: Per Rune Henriksen (Ap)
I PANELET: Gjermund Hagesæter (Frp)