Jon Ole Martinsen er rådgiver i Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS) og bistår Nathans familie i denne saken.

Martinsen er oppgitt over at UNE holder innvandringsregulerende hensyn foran barnets beste. Ifølge UNEs vedtak erkjennes det at Nathan har sterk tilknytning til riket, men UNE mener at tilknytningen til foreldrene er sterkere. Det er derfor ingenting som står i veien for at familien sammen kan få et godt liv i Etipoia, mener UNE.

— Det er helt hårreisende. Vi risikerer at familien blir pågrepet og sendt ut på 17. mai, sier Martinsen.

Martinsen har nettopp vært på tjenestereise i Etiopia, og har snakket med en rekke kilder både i opposisjon og posisjon. Han er ikke i tvil om at en retur vil få alvorlige konsekvesner for Nathans far, som tilhører den ulovlige opposisjonen i landet.

— Myndighetene har ikke gått nok inn i denne biten, sier Martinsen.

NOAS vil fortsette å arbeide for familien, men avventer at den selv får fordøyd dagens melding.

— Det er fullt mulig å ta ut stevning og gå til sak, og begjære omgjøring. Muligheten for å nå frem med dette, avhenger av om regjeringen ser behovet for justeringer i sakene med de 450 barna som har bodd over tre år på mottak, sier Martinsen.