— Hun er en krevende pasient, og sikkerhetsavdelingen var det beste tilbudet fylkeskommunen kunne gi henne da de ikke lenger kunne håndtere henne på barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling på Haukeland. Det fantes ikke noe mer passende tilbud, sier Håland.

— Synes du det er greit å plassere en tenåringsjente blant farlige voldsforbrytere?

— Denne saken har flere sider. Ingen synes dette var en optimal løsning. På den annen side har jeg lyst å gjøre oppmerksom på at der er mange positive kvaliteter i det daglige livet og i behandlingsopplegget ved sikkerhetsavdelingen. Der er god bemanning - og god livskvalitet med normaliserte og varierte aktiviteter blir vektlagt, sier Håland.

- Finnes ikke bedre tilbud

— Men dere slo jo selv fast allerede i 2000 at dette ikke var rett sted for henne. Hvorfor har hun vært der så lenge?

— Det er samme årsak. Det har ikke eksistert noe bedre tilbud til henne innenfor vårt system, sier Håland.

— Hva skal misfornøyde pasienter og pårørende gjøre for å oppnå noe som er bedre?

— De kan klage til kontrollkommisjon og fylkeslege, sier direktøren.

— Det har Strømmen gjort. Det har ikke ført noen vei. Hva gjør man da? Hva ville du gjort hvis det var din datter?

— Jeg forstår både farens sorg over å ha en svært syk datter, og hans frustrasjon over plasseringen. Jeg ville lagt kontinuerlig press på behandlere for å oppnå noe bedre. Problemet er at det er begrenset hvilke tilbud samfunnet kan gi. Selv om sykehuset i denne spesielle saken har brukt og bruker mye ekstra personalressurser, er der fortsatt svikt i flere ledd i det psykiske helsevernet, sier Håland.

Topp behandlere

Strømmen mener at datteren bare er blitt dårligere de siste årene. Sykehuset har imidlertid nettopp flyttet henne til en ny avdeling fordi de mener hun har gjort fremskritt.

— Hun har fått behandling av topp behandlere på sikkerhetsavdelingen, og behandlerne vurderer det slik at hun er blitt bedre, sier Håland.

— Strømmen er også kritisk til Dr. Martens. Er denne avdelingen det ultimate tilbudet for henne?

— Innenfor sykehusets rammer er dette det beste tilbudet vi har i dag, sier Håland, som understreker at avdelingen er opprustet det siste året.

— Faren ønsker et mer verdig botilbud for henne i et bofellesskap eller liknende. Forstår du det?

— Hvis vi hadde hatt ubegrenset med midler, ser jeg at faren til denne jenten har et poeng. Sykehusets ønske og mål er at vi, via den behandlingen hun får nå, skal føre henne et skritt videre, slik at hun kan få en bedre tilværelse. Sykehuset har dessuten vært i dialog med kommunen om et bedre tilpasset tilbud, men vi nådde ikke frem, sier Håland.

- Direktøren understreker at behandlerne har testet ut mange typer medisiner og de mener at hun i dag får den best mulige medisin.

«DET BESTE»: - Sikkerhetsavdelingen var det beste tilbudet fylkeskommunen kunne gi jenten, sier direktør ved Bergen psykiatriske universitetssykehus, Kjell Håland.<br/> ARKIVFOTO: KJELL HÅLAND