En BT-tipser filmet lørdag ettermiddag det han karakteriserer som åpenbar trafikkfarlig opptreden av bilisten foran seg på Åsaneveien ved Eidsvåg.

Vedkommende i varebilen foran hadde tilsynelatende valgt en litt vel kreativ metode for å få med seg trelistene hjem

Politiet reagerer

Listene stakk ca. én meter ut av det ene bilvinduet et godt stykke av veien inn mot sentrum.

bil.jpg

— Bilen la seg ofte mot midtstripen på motorveien for å kompensere for lasten som stakk ut. Utenom sjåføren, så det ut til å være en passasjer som satt og holdt på lasten, sier tipseren.

Politiadvokat Line Skjengen ved Bergen nord politistasjon reagerer sterkt når hun får se den aktuelle videoen.

— Det der ser ikke bra ut i det hele tatt. Det er åpenbart at slik oppførsel kan utgjøre en fare for andre trafikanter, sier Skjengen, som tidligere var UP-kontakt

- Et våpen i 80 km/t

Hun mener kjøringen utgjør brudd på vegtrafikklovens regler om aktsom kjøring, og tror bilisten kunne ha regnet med bot dersom han hadde blitt stoppet av politiet.

— Ut fra det jeg ser på videoen, er ikke lasten sikret godt nok. Men det er nå én ting. Noe annet er det at plankene stikker så langt ut. Hvis det kommer en annen bil inn på motorveien fra høyre, kan det fort gå veldig galt, sier Skjengen.

Fartsgrensen er 80 kilometer i timen på den aktuelle strekningen. Og jo høyere hastighet, jo større skadepotensial, understreker politiadvokaten.

— I 80 kilometer i timen vil denne lasten kunne være et våpen. Slik kjøring med usikret last er farlig, og kan føre til store personskader, sier hun.

- Fare for fotgjengere

Skjengen roser vedkommende som fant kjøringen såpass farlig at han fant det for godt å dokumentere den med mobiltelefonen.

— Det er viktig at publikum gir politiet eller mediene tilgang til slikt materiale. På den måten bidrar man til å gjøre andre oppmerksomme på at slike handlinger kan få store konsekvenser, sier hun.

Tipseren ønsker ikke navnet sitt på trykk, men sier til BT at han oppfattet kjøringen som graverende.

— Vi diskuterte i bilen hvilken fare dette kunne utgjøre for syklister og fotgjengere når han svingte av på andre veier, sier mannen.