Bergens Tidende var i går i kontakt med alle byrådsdirektørene i Bergen for å finne ut hvor langt de er kommet i kutteprosessen. Mange har presentert nedskjæringskrav til de forskjellige tjenestestedene, mens andre bydeler fremdeles driver høringer blant de ansatte.

Byråd for helse og sosial, Helen Nordeide Fløisand, mener kuttene er ubehagelige men nødvendige. Hennes avdeling må ta 108 av de 150 millionene som skal spares.

— Vi er alle klare over at det blir upopulære kutt. Dette er nok det vanskeligste jeg har vært med på i årene jeg har vært politiker, sier Helen Nordeide Fløisand.

Arna: - 90 til 95 prosent av pengene våre går til de eldre og barn og unge, så de blir det vanskelig å skjerme hvis vi skal klare kuttet på to prosent, sier fungerende bydelsdirektør Stein Ove Dahle. Til sammen skal bydelen spare 5,6 millioner kroner.

Noen av kuttene: Arna helseheim: 600.000 kroner. Tilbudet til psykisk utviklingshemmede: 370.000 kroner. Hjemmehjelpen: 367.000 kroner. Oppvekstavdelingen vil få 2,3 millioner kroner mindre.

Bergenhus: Bydelen skal kutte til sammen 6,5 millioner kroner på eldre og omsorgstrengende.

Noen av kuttene: Helsestasjonen: 200.000 kroner, Ladegården sykehjem: 1,5 millioner kroner. Engensenteret: 1 million.

Fyllingsdalen: Skal kutte 8,5 millioner kroner på budsjettet. Fungerende bydelsdirektør Johan L. Olsen tror ikke alle kuttene kommer i år.

Noen av kuttene: 3,9 millioner kroner skal tas fra helse og sosial, mens 3 millioner tas fra skolebudsjettet.

Laksevåg: Bydelen vil prøve å spare inn uten å si opp folk. De skal prøve å holde igjen på vikarbruk, innkjøp og skal la tomme stillinger stå ubesatt.

Noen av kuttene: Lyngbøtunet bo- og servicesenter og Frieda Fasmers Minne må begge spare rundt 600.000 kroner.

Ytrebygda: - Viljen til å prøve er til stede, og vi forsøker å skjerme øremerkede midler, sier fungerende bydelsdirektør Mariann Nødtvedt.

Noen av kuttene: Adventkirkens eldresenter Nordås og Mildeheimen Sykehjem må begge spare et sted under en million kroner.

Årstad: Bydelen skal spare 17 millioner kroner. - En forferdelig vanskelig oppgave, mener bydelsdirektør Ågot Himle.

Noen av kuttene: Florida sykehjem må spare 977.000 kroner. Fridalen sykehjem 733.000 kroner, Gullstøltunet sykehjem 1.260.000, Kolstihagen sykehjem 908.000 kroner, Slettemarken sykehjem 502.000 kroner og Storhaugen aldershjem skal spare 235.000 kroner.

Åsane: Bydelen skal spare totalt 13 millioner kroner. - Det kommer til å merkes på personalsiden, sier bydelsdirektør Marit Strøm.

Fana: Bydelen har ikke tallene klare.