• Hvis vi ikke forstår hva læreren snakker om, begynner vi gjerne å mase. Da blir de andre forstyrret og vi lærer ingenting.

— Matte og naturfag er vanskelige fag, mener 10-klassingene ved Marikollen skole i Åsane.

PISA-undersøkelsen viser at norske elever gjør det dårligere i matematikk og naturfag enn for tre år siden. I tillegg er det mye bråk i norske klasserom i forhold til hva det er i andre land.

Tidendeklassingene på Marikollen skole mener bråket kommer fordi elevene ikke skjønner faget og ikke får nok hjelp.

— I vanskelige fag orker vi ikke å konsentrere oss så lenge av gangen, og faller av. Vi blir oppgitt og orker ikke. Hadde lærerne hatt bedre tid til oss, da hadde det vært annerledes, mener de.

Matte- og naturfaglærer Else-Marie Waage bruker gjerne 15 minutter i begynnelsen av timen til å forklare elevene et problem på tavlen. Så har hun litt over ett minutt til å hjelpe hver av de ca. 25 elevene i etterkant. Hadde hver lærer hatt 10 elever å ta seg av og ikke nærmere 30, hadde det vært annerledes, tror elevene.

— Da hadde vi kanskje fått flere tilbakemeldinger fra lærerne om «nå gjør du det bra», og mer guts til å stå på.

Både Ap og SV vil ha flere lærere i skolen, men utdanningsminister Kristin Clemet mener det ikke er et ressursproblem i norsk skole.

Det er Marikollen-rektor Steinar Hauge uenig i.

— Med flere lærere og mer voksenkontakt, lærer elevene mer. Vi har et ønske om at hver enkelt elev skal få undervisning tilpasset sitt nivå. Men de senere årene har vi bare fått mindre og mindre ressurser, sier Hauge.

MER RESPONS: - Fikk vi oftere tilbakemeldinger når vi gjorde noe bra, hadde det kanskje blitt roligere i klassen og vi ville lært mer, sier Lene Sørensen, Vuong Nguyen, Awa Sherine Bengeloun, John H. Schieldrop og Therese Herdlevær, 10-klassinger ved Marikollen skole i Åsane.